Wersja mobilna 

Notatki


Wyniki 1 do 50 z 6,040

      1 2 3 4 5 ... 121» dalej»

 #   Notatki   Link do 
1

kawaler l.34 ur Chojnata podoficer urlopowany, policjant w Zakroczymiu
syn zmarłego Antoniego i żyjącej Teresy z Dominikiewiczów

panna l.29 c. Karola Pomianowskiego i zmarłej Karoliny z Widelskich, ur w Rakowie, na służbie w Zakroczymiu 
Rodzina (F1838)
 
2

mieli jeszcze inne dzieci:
1886 Kazimierz
1888 Helena
1895 Władysława
 
Rodzina (F1789)
 
3
akt chrztu nr.21/1715 (270.jpg)
chrzestni:
Adam Bonecki i
Petronela Gorajowa 
Dobek, Zofia (I2778)
 
4
chrzestni:
Franciszek Sługocki z Konstancją Postupalską
Ignacy Wysocki z Katarzyną Postupalską
 
'Górna' Wysocka, Marianna Waleria (I62)
 
5
chrzestni:
Piotr Łysak ze Starejwsi (l.40)
Marianna Łubkowska 
Bychawska, Marianna Barbara Iżycka (I1742)
 
6
kawaler l.22
ur. w Konarzewie-Bolestach parafii Gołymin
syn Antoniego i zmarłej Marianny z Milewskich

panna l.17
c. Antoniego i Zofii już zmarłych
ur. w Milewie-Gawarach

zawarli umowę przedślubną 22.08.1839 przed regentem Kancelarii Ziemiańskiej w Przasnyszu Tadeuszem Niski

ksiądz się pomylił i wpisał mu miejsce zamieszkania jako miejsce urodzenia 
Rodzina (F1712)
 
7
kawaler, l 24, organista
syn Wojciecha i Ur. Weroniki z Maruszewskich organistów
panna l.20, gospodyni
córka Ur. Andrzeja Kierskiego i wdowy zamieszkałej w Zbyszynie Marianny z Sułkowskich
posesorów dzierżawnych,  
Rodzina (F1646)
 
8
na nagrobku jest data 13.04.1890 
Regmunt vel Sobieszczański, Stanisław (I2071)
 
9
on wdowiec
ona panna
 
Rodzina (F647)
 
10
rodzice chrzestni:
Andrzej Wysocki i Józefa Dąbrowska
świadkowie:
Walenty Górny l.45 i Tomasz Dolecki l.50 
Pulikowski, Józef Grzegorz (I761)
 
11
rodzice chrzestni:
Karol Wysocki i Anna Dolecka 
Wysocka, Tekla (I205)
 
12
świadkowie:
Józef Bukar l.36
Franciszek Dolecki l.37
zmarł wdowiec po Marcelli z Ożyńskich 
Pulikowski, Józef Grzegorz (I761)
 
13
Źródło: Sygnatura: S-2934
Państwowe Muzeum na Majdanku
uwięziony
rodzaj uwięzienia więzienie
miejsce osadzenia Lublin Zamek
uwięziony
rodzaj uwięzienia obóz koncentracyjny
miejsce osadzenia Oświęcim


Źródło: PCK
uwięziony
rodzaj uwięzienia obóz koncentracyjny
numer 52991
uwięziony
miejsce osadzenia Mauthausen
dodatkowe informacje Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen Gusen


Źródło: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944 t.2, 2009
uwięziony
miejsce osadzenia Auschwitz
data osadzenia 1943-11-18
numer 164094
miejsce śmierci Mau
uwięziony
miejsce osadzenia Mau
data osadzenia 1944

Losy:
1. 1943-11-18, Auschwitz, przybycie do obozu
2. przeniesiony w 1944 do Mauthausen; zginął,
Podstawa informacji:
1. lubelska księga pamięci
http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ 
Sikorski, Jan (I693)
 
14 "przez podpalenie ojca, utracił życie w ogniu syn jego Teofil" Charytański, Teofil Aleksander (I67)
 
15 akt chrztu nr 21/1905 (plik 6)
https://bit.ly/3sxNZnV. 
Brązert vel Bronzert, Wiktor (I5010)
 
16 akt chrztu nr 3/1903 (plik 2)
https://bit.ly/2LF0U70. 
Brązert vel Bronzert, Adam (I5009)
 
17 Bonawentura Turski, archidiakon gnieźnieński, prepozyt spiski, dziekan łowicki i łęczycki oraz kanonik krakowski, zmarł 9/10 stycznia 1751

fb"Wołanie z Wołynia" 
Turski, Bonawentura (I4694)
 
18 chrzestni:
Adam Chobrzyński z Salomeą Bagińską
Kazimierz Chobrzyński z Marcjanną Kożmianową 
Jaworski, Kacper (I632)
 
19 dzieci zapisywano przeważnie w wieku 10 lat Suryn, Stanisław (I2920)
 
20 wypis z a. grod. kamienieckich uniwersału królewskiego w sprawie procedury sądowej [1779], "status causae" w procesie między Stanisławem Kordyszem cześnikiem winnickim a Niezwojewskim i Adamem Bukarem o sumy pieniężne, obejmujący dokumenty do sprawy z lat 1652-1756, "status causae" w procesie między wszystkimi w/w z jednej a Janem Masłowskim w imieniu Walariana Bielowskiego, z drugiej strony, również o sumy pieniężne, obejmujący dokumenty z lat 1710-1711, 1748-1765.

https://szukajwarchiwach.pl/1/388/0/-/575?q=zbi%C3%B3r+Aleksandra+Czo%C5%82owskiego+Bukarem&wynik=1&rpp=15&page=1#tabJednostka

jeżeli jego żona zdążyła urodzić 7 dzieci i jeszcze wyjść za mąż po raz drugi, to musiał umrzeć młodo, lub był dużo od niej starszy, syn Wiktorian występuje w dokumencie z 1652 więc musiał się urodzić najpóźniej w 1631, rodzice żyją w 1644 (pożyczają pieniądze Kordyszom) w 1652 oboje nie żyją 
Rzeszotarski, Jan vel Kasper Jan (I2924)
 
21 " w Starejwsi urodziła się naturalna córka
Julianny Kamieńskiej, osoby wolnej stanu szlacheckiego,
przy rodzicach w Starejwsi zamieszkałej, lat 21"

rodzice chrzestni:
Felicjan Sobieszczański l.23 i
Antonina Staszewska
świadkowie:
Łukasz Wydżga l.55 i Walenty Górny l.60
 
Kamieńska, Agata (I407)
 
22 " wdowa, l.70, zostawiwszy Teklę z Ogonowskich Kobylańską, Mariannę Gocławską, Angelę, córki wieloletnie umarła"
podpisał z księdzem - Michał Regmunt 
Głowacz, Agnieszka Agata Wiśniowska (I1792)
 
23 "...stawiła się Imć Pani Franciszka z Sikorskich Sadowska wdowa l.24 we wsi Owsianka zamieszkała i oświadczyła Nam, iż dnia piątego miesiąca i roku bieżącego o godzinie dziewiątej z rana, włościanka Marianna Jarząbkówna, dwadzieścia dwa lat mająca, w służbie dworskiej w Laskach zostająca, w domu pod numerem pierwszym, porodziła dziecię płci męskiej, które Nam okazuje i któremu nadaje imię Ferdynand.
Rzeczone oświadczenie i okazanie dziecięcia nastąpiło w przytomności włościan, Wojciecha Żuchowskiego l.52, włodarza folwarku łochowskiego, tudzież Kaspra Rytwińskiego l.48, służącego we dworze folwarku Laski..."  
Jarząbek, Ferdynand (I3238)
 
24 "...umarł żebrak z imienia i nazwiska (świadkom) niewiadomy, a podług książeczki legitymacyjnej przy nim znalezionej miał nazywać się Bonawentura Kamiński, objęty księgami ludności w mieście Lublinie..." Kamiński, Bonawentura (I488)
 
25 "Działo się w Bychawie, dnia szóstego Lutego Tysiąc osiemset trzydziestego piątego roku o godzinie pierwszej po południu.
Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Urodzonego Józefa Kamińskiego lat trzydzieści z Starej Wsi i Urodzonego Jana Kuczyńskiego lat pięćdziesiąt mającego z Starej Wsi, sąsiadów zaślubionych, na dniu dzisiejszym, zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Szlachetnym Aleksandrem Napoleonem Adamem trzech imion Wysockim, na dniu dzisiejszym w Starej Wsi zamieszkałym, urodzonym w Zakrzówku, synem Ignacego Wysockiego i Magdaleny z Czarnołuskich Małżonków Wysockich w Starej Wsi zamieszkałych, lat osiemnaście mającym. Rodzonym dnia czternastego Stycznia Tysiąc osiemset siedemnastego Roku, a panną Katarzyną, córką Andrzeja i Marianny z Kiełbowiczów Chalickich, małżonków Żukowskich w Otroczu zamieszkałych. która się urodziła w Roku Tysiąc osiemset czternastym dnia siedemnastego Kwietnia, tam w Otroczu zamieszkała i przy ojcu zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach jedenastym, osiemnastym i dwudziestym piątym Stycznia roku bieżącego w parafii Bychawskiej i Otrockiej, jako też zezwolenie ustne obecnych Aktowi Małżeństwa ojców nowozaślubionych, tamowanie małżeństwa nie zaszło, małżonkowie nowi oświadczyli, iż nie zawarli umowy prześlubnej.
Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas i świadków podpisany. Ksiądz Sebastian Wojtasz Pleban Bychawy"
 
Rodzina (F27)
 
26 "działo się w mieście Bychawie dnia 8 kwietnia 1860r.o godzinie drugiej po południu stawili się
Mikołaj Dolecki l.34 liczący, właściciel cząstkowy i Wawrzyniec Bończewski l.38 liczący, włościanin
oba dwa zamieszkali w Starejwsi i oświadczyli,
że tam w Starejwsi,
6 kwietnia 1860 r.o dwunastej w południe,
zmarła Zuzanna Dolecka, wdowa po Tomaszu Doleckim,
lat 80 mająca,
córka Antoniego i Tekli m. Wysockich" 
Dolecka, (Marianna) Zuzanna Wysocka (I231)
 
27 "dziura" w aktach zgonów od 1799 do 1810 Bieniek, Łukasz (I8518)
 
28 "onegdaj, wśród wieczerzy, urodziło się dziecię płci
żeńskiej, któremu ojciec daje imię Tekla" 
Łuszczewska, Tekla (I878)
 
29 "stawili się Franciszek Mazur l.60 i Józef Tokarski l.50 i oświadczyli, że 29 stycznia tam w Starej Wsi zmarł Ignacy Wysocki l.82 syn Bonifacego i Marianny[?], wdowiec po Magdalenie z Czarnołuskich"
 
'Górny' Wysocki, (Franciszek) Ignacy (I83)
 
30 "stawili się Jan Wysocki l.36 i Łukasz Łuszczewski l.50 i oświadczyli, że 6 lutego, tam w Starej Wsi zmarła Tekla Wysocka wyrobnica, wdowa po Antonim, licząca lat 90, córka niewiadomych z imion rodziców Kozłowskich" Wysocka, Tekla Kozłowska (I237)
 
31 "stawił się Jan Bolesta l.24 gumienny i oświadczył, że zmarła o 9 wieczór, wdowa, włościanka, żebraczka l.62,
córka niepamiętnych rodziców..." 
Bolesta, Joanna Anna Marianna Libiszewska (I1754)
 
32 "stawił się Józef Dzierba l.24 włościan z Jaślikowa i oświadczył, że w domu jego pod nr 14 o godzinie dziewiątej wieczornej, urodziło się dziecię płci męskiej....dziecię to spłodzone jest z ojca niewiadomego a urodzone z Anny Zatorskiej kobiety stanu wolnego, l.26 w służbie u Urodzonej Średzińskiej, dziedziczki części wsi Jaślików" Zatorski, Stanisław (I140)
 
33 "stawiła sie Ewa Rybkowska włościanka wdowa l.64 trudniąca się odbiorem dzieci(...) i okazała nam dziecię płci męskiej
oświadczając,że takowe urodzone było wczorajszego dnia tu w Garbowie z Marianny z Strąków Żabickiej wdowy po Mikołaju
zmarłym w dniu 15 marca roku bieżącego"
rodzice chrzestni:
Edward Buczyński i Józefa Słotwińska 
Żabicki, Józef (I1262)
 
34 "Topólcza, dnia 4 kwietnia 1852r.

Do Jaśnie Wielmożnego Biskupa,
Administratora Diecezji Chełmskiej

Administrator Dekanatu Szczebrzeszyńskiego,
otrzymawszy w dniu 21 marca/2 kwietnia bieżącego roku raport od Proboszcza parafii w Otroczu,
iż ksiądz Żukowski Andrzej emeryt, były proboszcz otrocki, w dniu 16 marca/29 marca br przeniósł się do wieczności,
pospiesza z doniesieniem Władzy Djecezjalnej
o śmierci wspomnianego kapłana."

Podpisał ks. Lisowski

Branew, gmina Dzwola 
Żukowski, ks. Andrzej (I437)
 
35 "umarł w Stężycy Wojciech Michnowski l.43 - dzierżawca propinacji, syn niepamiętnych, zmarłych, rodziców, pozostawił żonę Zofię(?)z Sadowskich zamieszkałą w Stężycy"  Michnowski vel Michniewski, Wojciech (I1609)
 
36 "umarła wdowa l.43 po propinatorze, córka niepamiętnych, zmarłych już rodziców" Michnowska vel Michniewska, Józefa Felicjana vel Zofia Sadowska (I1610)
 
37 "w dniu wczorajszym o godzinie jedenastej i puł w nocy zszedł z tego świata Józef Charytański ....przez podpalenie ojca utracił życie" Charytański, Józef Wojciech (I66)
 
38 "z nieprawego łoża" Dawidowska, Katarzyna Kondracka vel Wiśniewska (I7095)
 
39 "z nieprawego łoża" Milewski, Józef (I5142)
 
40 "zabił się przypadkiem" Koza, Paweł (I4208)
 
41 "zmarł Albert Finkie szynkarz l.42 syn Sebastiana i Marianny z Duszyńskich z wsi Kotoczyn w Galicji Austriackiej"
 
Finkie vel Fink, Albert (I556)
 
42 "zmarł w szpitalu rolnik ze Starej Wsi lat 25 pozostawił żonę Juliannę z Rządkowskich (powinno być Żytkowskich) Jaworski, Marcin (I12)
 
43 "zmarła nagle l.60 żona Jakuba, rodem z Borowa, obdukcja sądowa dopełniona została, zostawiła dwóch synów Jana i Kacpra, majątek żaden"
w akcie podano nazwisko rodowe Godlewska 
Łysak, (Małgorzata Magdalena) Anna Szmuniewska (I1050)
 
44 "zmarła żona organisty kościoła parafialnego w Rzeczycy, pozostawiła męża Stanisława" Szubstarska, Anna Bukar (I28)
 
45 "zostawił owdowiałą żonę Elżbietę Annę z Lewczyków"
świadkowie:
Józef Wojtaś l.44 brat i Jacek Wojtaś l.35 
Wojtaś, Kazimierz (I1003)
 
46 (są to dane wysoce prawdopodobne)
Wawrzyniec Kędzierski wdowiec po Anieli Bobrowskiej 
Rodzina (F353)
 
47 - używał imienia Ksawery
 
Turski, Franciszek Ksawery Erazm Mikołaj (I4352)
 
48 ....umarła Wielmożna JMC Pani Franciszka z Skarzyńskich Janiszowska, lat 44, żona Wielmożnego IMC Pana Jana Janiszowskiego, dziedzica dóbr Moszenki z przyległościami... Janiszowska, Franciszka Skarzyńska (I358)
 
49 ...głównie tu na przeszkodzie była ogromna wieku różnica: panna Bukarówna miała lat piętnaście, a pan Raczyński ze czterdzieści pięć...  Woronicz, Ewelina (Ewa) Bukar z Juńczy (I2401)
 
50 ...na ból głowy... Dulnikowski, Józef (I6715)
 

      1 2 3 4 5 ... 121» dalej»Szybkie linki

Kontakt

Informacje administratora

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.