Przypisy


Results 1 do 50 z 5,619

      1 2 3 4 5 ... 113» Dalej»

 #   Przypisy   Dotyczy 
1

kawaler l.34 ur Chojnata podoficer urlopowany, policjant w Zakroczymiu
syn zmarłego Antoniego i żyjącej Teresy z Dominikiewiczów

panna l.29 c. Karola Pomianowskiego i zmarłej Karoliny z Widelskich, ur w Rakowie, na służbie w Zakroczymiu 
Rodzina: Ignacy Pomianowski / Emilia Pomianowska (z domu Pomianowska) (F1838)
 
2

mieli jeszcze inne dzieci:
1886 Kazimierz
1888 Helena
1895 Władysława
 
Rodzina: Antoni Maruszewski / Franciszka Maruszewska (z domu Rurka vel Rułka) (F1789)
 
3
akt chrztu nr.21/1715 (270.jpg)
chrzestni:
Adam Bonecki i
Petronela Gorajowa 
Dobek, Zofia (I2778)
 
4
chrzestni:
Franciszek Sługocki z Konstancją Postupalską
Ignacy Wysocki z Katarzyną Postupalską
 
Wysocka, Marianna Waleria (I62)
 
5
kawaler l.22
ur. w Konarzewie-Bolestach parafii Gołymin
syn Antoniego i zmarłej Marianny z Milewskich

panna l.17
c. Antoniego i Zofii już zmarłych
ur. w Milewie-Gawarach

zawarli umowę przedślubną 22.08.1839 przed regentem Kancelarii Ziemiańskiej w Przasnyszu Tadeuszem Niski

ksiądz się pomylił i wpisał mu miejsce zamieszkania jako miejsce urodzenia 
Rodzina: Leonard Żbikowski / Józefa Żbikowska (z domu Milewska) (F1712)
 
6
kawaler, l 24, organista
syn Wojciecha i Ur. Weroniki z Maruszewskich organistów
panna l.20, gospodyni
córka Ur. Andrzeja Kierskiego i wdowy zamieszkałej w Zbyszynie Marianny z Sułkowskich
posesorów dzierżawnych,  
Rodzina: Antoni Brucki / Katarzyna Brucka (z domu Kierska) (F1646)
 
7
on wdowiec
ona panna
 
Rodzina: Kazimierz vel Franciszek Wiszniowski / Marianna Sawicka (z domu Leżańska) (F647)
 
8
rodzice chrzestni:
Andrzej Wysocki i Józefa Dąbrowska
świadkowie:
Walenty Górny l.45 i Tomasz Dolecki l.50 
Pulikowski, Józef Grzegorz (I761)
 
9
rodzice chrzestni:
Karol Wysocki i Anna Dolecka 
Wysocka, Tekla (I205)
 
10
świadkowie:
Józef Bukar l.36
Franciszek Dolecki l.37
zmarł wdowiec po Marcelli z Ożyńskich 
Pulikowski, Józef Grzegorz (I761)
 
11
Źródło: Sygnatura: S-2934
Państwowe Muzeum na Majdanku
uwięziony
rodzaj uwięzienia więzienie
miejsce osadzenia Lublin Zamek
uwięziony
rodzaj uwięzienia obóz koncentracyjny
miejsce osadzenia Oświęcim


Źródło: PCK
uwięziony
rodzaj uwięzienia obóz koncentracyjny
numer 52991
uwięziony
miejsce osadzenia Mauthausen
dodatkowe informacje Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen Gusen


Źródło: Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych miejscowości Lubelszczyzny 1940-1944 t.2, 2009
uwięziony
miejsce osadzenia Auschwitz
data osadzenia 1943-11-18
numer 164094
miejsce śmierci Mau
uwięziony
miejsce osadzenia Mau
data osadzenia 1944

Losy:
1. 1943-11-18, Auschwitz, przybycie do obozu
2. przeniesiony w 1944 do Mauthausen; zginął,
Podstawa informacji:
1. lubelska księga pamięci
http://auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/ 
Sikorski, Jan (I693)
 
12 "przez podpalenie ojca, utracił życie w ogniu syn jego Teofil" Charytański, Teofil Aleksander (I67)
 
13 akt chrztu nr 21/1905 (plik 6)
https://bit.ly/3sxNZnV. 
Brązert vel Bronzert, Wiktor (I5010)
 
14 akt chrztu nr 3/1903 (plik 2)
https://bit.ly/2LF0U70. 
Brązert vel Bronzert, Adam (I5009)
 
15 chrzestni:
Adam Chobrzyński z Salomeą Bagińską
Kazimierz Chobrzyński z Marcjanną Kożmianową 
Jaworski, Kacper (I632)
 
16 dzieci zapisywano przeważnie w wieku 10 lat Suryn, Stanisław (I2920)
 
17 wypis z a. grod. kamienieckich uniwersału królewskiego w sprawie procedury sądowej [1779], "status causae" w procesie między Stanisławem Kordyszem cześnikiem winnickim a Niezwojewskim i Adamem Bukarem o sumy pieniężne, obejmujący dokumenty do sprawy z lat 1652-1756, "status causae" w procesie między wszystkimi w/w z jednej a Janem Masłowskim w imieniu Walariana Bielowskiego, z drugiej strony, również o sumy pieniężne, obejmujący dokumenty z lat 1710-1711, 1748-1765.

https://szukajwarchiwach.pl/1/388/0/-/575?q=zbi%C3%B3r+Aleksandra+Czo%C5%82owskiego+Bukarem&wynik=1&rpp=15&page=1#tabJednostka

jeżeli jego żona zdążyła urodzić 7 dzieci i jeszcze wyjść za mąż po raz drugi, to musiał umrzeć młodo, lub był dużo od niej starszy, syn Wiktorian występuje w dokumencie z 1652 więc musiał się urodzić najpóźniej w 1631, rodzice żyją w 1644 (pożyczają pieniądze Kordyszom) w 1652 oboje nie żyją 
Rzeszotarski, Jan vel Kasper Jan (I2924)
 
18 " w Starejwsi urodziła się naturalna córka
Julianny Kamieńskiej, osoby wolnej stanu szlacheckiego,
przy rodzicach w Starejwsi zamieszkałej, lat 21"
 
Kamieńska, Agata (I407)
 
19 " wdowa, l.70, zostawiwszy Teklę z Ogonowskich Kobylańską, Mariannę Gocławską, Angelę, córki wieloletnie umarła"
podpisał z księdzem - Michał Regmunt 
Głowacz, Agnieszka Agata Wiśniowska (I1792)
 
20 "...stawiła się Imć Pani Franciszka z Sikorskich Sadowska wdowa l.24 we wsi Owsianka zamieszkała i oświadczyła Nam, iż dnia piątego miesiąca i roku bieżącego o godzinie dziewiątej z rana, włościanka Marianna Jarząbkówna, dwadzieścia dwa lat mająca, w służbie dworskiej w Laskach zostająca, w domu pod numerem pierwszym, porodziła dziecię płci męskiej, które Nam okazuje i któremu nadaje imię Ferdynand.
Rzeczone oświadczenie i okazanie dziecięcia nastąpiło w przytomności włościan, Wojciecha Żuchowskiego l.52, włodarza folwarku łochowskiego, tudzież Kaspra Rytwińskiego l.48, służącego we dworze folwarku Laski..."  
Jarząbek, Ferdynand (I3238)
 
21 "...umarł żebrak z imienia i nazwiska (świadkom) niewiadomy, a podług książeczki legitymacyjnej przy nim znalezionej miał nazywać się Bonawentura Kamiński, objęty księgami ludności w mieście Lublinie..." Kamiński, Bonawentura (I488)
 
22 "chrzest święty odłożony na inny czas jest wymagany,
opóźnienie nastąpiło z przyczyny rozruchów wojennych"
nie wpisał imienia dziecka, w rejestrze jest imię i adnotacja "dotychczas nie chrzczony" 
Strzelecki, Alfons Ksawery Feliks (I4893)
 
23 "Działo się w Bychawie, dnia szóstego Lutego Tysiąc osiemset trzydziestego piątego roku o godzinie pierwszej po południu.
Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Urodzonego Józefa Kamińskiego lat trzydzieści z Starej Wsi i Urodzonego Jana Kuczyńskiego lat pięćdziesiąt mającego z Starej Wsi, sąsiadów zaślubionych, na dniu dzisiejszym, zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Szlachetnym Aleksandrem Napoleonem Adamem trzech imion Wysockim, w Starej Wsi zamieszkałym, urodzonym w Zakrzówku, synem Ignacego Wysockiego i Magdaleny z Czarnołuskich Małżonków Wysockich w Starej Wsi zamieszkałych, lat osiemnaście mającym. Rodzonym dnia czternastego Stycznia Tysiąc osiemset siedemnastego Roku, a panną Katarzyną, córką Andrzeja i Marianny z Kiełbowiczów Chalickich, małżonków Żukowskich w Otroczu zamieszkałych, która się urodziła w Roku Tysiąc osiemset czternastym dnia siedemnastego Kwietnia, tam w Otroczu zamieszkała i przy ojcu zostająca. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach jedenastym, osiemnastym i dwudziestym piątym Stycznia roku bieżącego w parafii Bychawskiej i Otrockiej, jako też zezwolenie ustne obecnych Aktowi Małżeństwa ojców nowozaślubionych, tamowanie małżeństwa nie zaszło, małżonkowie nowi oświadczyli, iż nie zawarli umowy prześlubnej.
Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas i świadków podpisany. Ksiądz Sebastian Wojtasz Pleban Bychawy"
 
Rodzina: (Aleksander Napoleon) Adam Wysocki / Katarzyna Wysocka (z domu Żukowska) (F27)
 
24 "działo się w mieście Bychawie dnia 8 kwietnia 1860r.o godzinie drugiej po południu, stawili się
Mikołaj Dolecki l.34 liczący, właściciel cząstkowy i Wawrzyniec Bończewski l.38 liczący, włościanin
obadwa zamieszkali w Starejwsi i oświadczyli,
że tam w Starejwsi, 6 kwietnia, o dwunastej w południe,
zmarła Zuzanna Dolecka, wdowa po Tomaszu Doleckim,
lat 80 mająca, córka Antoniego i Tekli m. Wysockich" 
Dolecka, (Marianna) Zuzanna Wysocka (I231)
 
25 "dziura" w aktach zgonów od 1799 do 1810 Bieniek, Łukasz (I8518)
 
26 "onegdaj, wśród wieczerzy, urodziło się dziecię płci
żeńskiej, któremu ojciec daje imię Tekla" 
Łuszczewska, Tekla (I878)
 
27 "stawili się Jan Wysocki l.36 i Łukasz Łuszczewski l.50 i oświadczyli, że 6 lutego, tam w Starej Wsi zmarła Tekla Wysocka wyrobnica, wdowa po Antonim, licząca lat 90, córka niewiadomych z imion rodziców Kozłowskich" Wysocka, Tekla Kozłowska (I237)
 
28 "stawił się Jan Bolesta l.24 gumienny i oświadczył, że zmarła o 9 wieczór, wdowa, włościanka, żebraczka l.62,
córka niepamiętnych rodziców..." 
Bolesta, Joanna Anna Marianna Libiszewska (I1754)
 
29 "stawił się Józef Dzierba l.24 włościan z Jaślikowa i oświadczył, że w domu jego pod nr 14 o godzinie dziewiątej wieczornej, urodziło się dziecię płci męskiej....dziecię to spłodzone jest z ojca niewiadomego a urodzone z Anny Zatorskiej kobiety stanu wolnego, l.26 w służbie u Urodzonej Średzińskiej, dziedziczki części wsi Jaślików" Zatorski, Stanisław (I140)
 
30 "stawiła sie Ewa Rybkowska włościanka wdowa l.64 trudniąca się odbiorem dzieci(...) i okazała nam dziecię płci męskiej
oświadczając,że takowe urodzone było wczorajszego dnia tu w Garbowie z Marianny z Strąków Żabickiej wdowy po Mikołaju
zmarłym w dniu 15 marca roku bieżącego"
rodzice chrzestni:
Edward Buczyński i Józefa Słotwińska 
Żabicki, Józef (I1262)
 
31 "Topólcza, dnia 4 kwietnia 1852r.

Do Jaśnie Wielmożnego Biskupa,
Administratora Diecezji Chełmskiej

Administrator Dekanatu Szczebrzeszyńskiego,
otrzymawszy w dniu 21 marca/2 kwietnia bieżącego roku raport od Proboszcza parafii w Otroczu,
iż ksiądz Żukowski Andrzej emeryt, były proboszcz otrocki, w dniu 16 marca/29 marca br przeniósł się do wieczności,
pospiesza z doniesieniem Władzy Djecezjalnej
o śmierci wspomnianego kapłana."

Podpisał ks. Lisowski

Branew, gmina Dzwola 
Żukowski, ks. Andrzej (I437)
 
32 "umarł w Stężycy Wojciech Michnowski l.43 - dzierżawca propinacji, syn niepamiętnych, zmarłych, rodziców, pozostawił żonę Zofię(?)z Sadowskich zamieszkałą w Stężycy"  Michnowski vel Michniewski, Wojciech (I1609)
 
33 "umarła wdowa l.43 po propinatorze, córka niepamiętnych, zmarłych już rodziców" Michnowska vel Michniewska, Józefa Felicjana vel Zofia Sadowska (I1610)
 
34 "w dniu wczorajszym o godzinie jedenastej i puł w nocy zszedł z tego świata Józef Charytański ....przez podpalenie ojca utracił życie" Charytański, Józef Wojciech (I66)
 
35 "z nieprawego łoża" Dawidowska, Katarzyna Kondracka vel Wiśniewska (I7095)
 
36 "z nieprawego łoża" Milewski, Józef (I5142)
 
37 "zabił się przypadkiem" Koza, Paweł (I4208)
 
38 "zmarł Albert Finkie szynkarz l.42 syn Sebastiana i Marianny z Duszyńskich z wsi Kotoczyn w Galicji Austriackiej"
 
Finkie vel Fink, Albert (I556)
 
39 "zmarł gospodarz rolny lat 66, urodzony w Tarnawce
parafii Targowisko, stały mieszkaniec gminy Konopnica,
syn Pawła i Barbary z Dobków małżonków Iżyckich,
zostawił żonę Mariannę z Pawelskich"
świadkowie:
Franciszek Łobodziński i Wawrzyniec Król rolnicy z Rur 
Iżycki, Dominik (I1605)
 
40 "zmarł w szpitalu rolnik ze Starej Wsi lat 25 pozostawił żonę Juliannę z Rządkowskich (powinno być Żytkowskich) Jaworski, Marcin (I12)
 
41 "zmarła nagle l.60 żona Jakuba, rodem z Borowa, obdukcja sądowa dopełniona została, zostawiła dwóch synów Jana i Kacpra, majątek żaden"
w akcie podano nazwisko rodowe Godlewska 
Łysak, (Małgorzata Magdalena) Anna Szmuniewska (I1050)
 
42 "zmarła żona organisty kościoła parafialnego w Rzeczycy, pozostawiła męża Stanisława" Szubstarska, Anna Bukar (I28)
 
43 "zostawił owdowiałą żonę Elżbietę Annę z Lewczyków"
świadkowie:
Józef Wojtaś l.44 brat i Jacek Wojtaś l.35 
Wojtaś, Kazimierz (I1003)
 
44 (są to dane wysoce prawdopodobne)
Wawrzyniec Kędzierski wdowiec po Anieli Bobrowskiej 
Rodzina: Wawrzyniec Kędzierski / Konstancja Kędzierska (z domu Brojewska) (F353)
 
45 ....umarła Wielmożna JMC Pani Franciszka z Skarzyńskich Janiszowska, lat 44, żona Wielmożnego IMC Pana Jana Janiszowskiego, dziedzica dóbr Moszenki z przyległościami... Janiszowska, Franciszka Skarzyńska (I358)
 
46 ...głównie tu na przeszkodzie była ogromna wieku różnica: panna Bukarówna miała lat piętnaście, a pan Raczyński ze czterdzieści pięć...  Woronicz, Ewelina (Ewa) Bukar z Juńczy (I2401)
 
47 ...na ból głowy... Dulnikowski, Józef (I6715)
 
48 ...umarł wiekiem obciążony...lat 66 liczący Kozieniec, Hieronim Franciszek (I10880)
 
49 ...W czasie Powstania Warszawskiego mieszkałam przy ul. Bagatela nr 10 i przebywałam tam do chwili "wyrzucania" ludności polskiej przez Niemców w dniu 5 sierpnia 1944 r.Z chwilą wybuchu Powstania w dniu 1 sierpnia 1944 r. brama naszego domu została zamknięta, zdaje się nazajutrz własowcy wywalili ją granatami. Od tego czasu własowcy wałęsali się po domu, zabierając mieszkańcom biżuterię, mnie zabrali dwa zegarki, kazali przy tym pozostawiać drzwi od mieszkań otwarte. Oprócz własowców przychodził do naszego domu oficer SS, zapewniając, iż mieszkańcom domu nic nie grozi. W rzeczywistości w domu naszym panował popłoch. Od drugiego sierpnia 1944 począwszy, mieszkańcy naszego domu, których okna wychodziły na ogródek jordanowski i gmach byłego Ciszu, widzieli, iż w ogródku jordanowskim odbywały się masowe egzekucje polskiej ludności cywilnej. I tak siostra moja Stefania Porulska, przebywająca obecnie w Niemczech, w dniu 3 sierpnia 1944 r. widziała jak Niemcy, nie wiem jakiej formacji,  rozstrzelali grupę kobiet i dzieci w liczbie około 60, w miejscu, które na okazanym mi szkicu (okazany świadkowi szkic, stanowiący załącznik do protokołu zeznań z dnia 18.10.1945 r. na karcie 14 akt) mogę określić pomiędzy ulicą Bagatela a literami K i D. Mieszkańcy naszego domu opowiadali, iż zostały wtedy rozstrzelane pracowniczki Tramwajów Miejskich, które rzekomo były ujęte z bronią w ręku. Kobiety te, jak siostra opowiadała, były nagie, leżały na placu i w momencie, gdy siostra wyglądała oknem od strony ogródka jordanowskiego, były dobijane przez Niemców. Mieszkańcy naszego domu opowiadali, iż na egzekucje były wciąż "doprowadzane" nowe grupy Polaków. Ja słyszałam strzały karabinowe oraz po salwach strzały z rewolwerów, jakby przy dobijaniu, wiele razy dziennie. W dniu 3 sierpnia 1944 r. z mieszkania na III piętrze, od strony ogródka jordanowskiego, wyjrzałam oknem z łazienki, była godzina około 15-tej, zobaczyłam stos trupów w ubraniach, ułożony na wysokości wzrostu mężczyzny, w odległości kilku metrów od ściany oznaczonej na szkicu literą D. Stos był w formie prostokąta 5x7 m. obok stał Niemiec, nie zauważyłam jakiej formacji. Na stosie leżały zwłoki mężczyzn w ubraniach, zwłoki były ułożone na kłodach drewna. Cofnęłam się i więcej przez okno nie wyglądałam. Muszę dodać, iż w dniu 2 sierpnia 1944 r. w miejscu uprzednio opisanym i także przez okno widziałam stos trupów mężczyzn ubranych w mundury niemieckie. Momentu palenia zwłok ani w pierwszym ani w drugim wypadku, nie widziałam. Natomiast, począwszy od 2 sierpnia 1944 r. ja i wszyscy mieszkańcy domu, czuliśmy zapach gryzącego dymu, który szedł od strony ogródka jordanowskiego. Ludzie mówili, iż Niemcy palą zwłoki. W dniu 5 sierpnia 1944 r. przybyli do naszego domu własowcy, zabierając mieszkańców, za wyjątkiem tych, co się ukrywali, jak Kazimierz Cyganiak. Wyszłam w grupie 15 osób w tem 4 mężczyzn, zaprowadzono nas do Gestapo, Al. Szucha 25. Zaznaczam, iż po wyprowadzeniu z domu około godziny 20, własowcy, którzy przy wypędzaniu z domu, nic z rzeczy nam nie pozwolili wziąć, mówiąc, że nam  nie będą potrzebne, zaprowadzili nas najprzód do wejścia ogródka jordanowskiego, stojący tam Niemiec, powiedział "za późno, prowadzić do gestapo". Myślę, więc, iż tylko dlatego, że była późna godzina, uniknęłam rozstrzelania. W Gestapo odłączono od naszej grupy mężczyzn, przy czym dotąd, żaden z tych mężczyzn nie wrócił i nie ma o nich żadnych wieści. Mnie i inne kobiety, zwolniono w dniu 6 sierpnia 1944 r. o godzinie 13, przy czym kazano iść nam do Powstańców i powiedzieć, o ile nie zaprzestaną walki do wieczora, wszyscy nasi mężczyźni zginą.   Ufnalewska, Halina Józefa Porulska (I9555)
 
50 10 letnie opóźnienie spisania aktu nastąpiło z powodu zwłoki wynikającej z postanowienia Naczelnika Kraju? (prowincji?) odnoszącego się do wyznania, o którym Naczelnik Powiatu Zamojskiego dn. 8.06.1877 za numerem 6210 powiadomił Magistrat m. Szczebrzeszyna (w 1867r świątynię unicką przejęli prawosławni)
 
Makara, Wojciech (I9169)
 

      1 2 3 4 5 ... 113» Dalej»Szybkie łącza

Kontakt

Informacje administratora

Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.