Genealogia Żebrowskich

Nasza podróż w przeszłość

Wybór

Dla większości z nas znajomość rodziców i dziadków to wystarczające informacje na temat własnych korzeni, chociaż są wyjątki.
Nazywam się Krzysztof Żebrowski i mieszkam w Ostrołęce.
Kontakt- : kuzynn@wp.pl
Szukasz nazwisk - zakładka - ZNAJDŹ
Moi przodkowie z ojca na syna- po mieczu od XVI wieku zamieszkiwali i posiadali ziemie w Żebrach Chudku i Żebrach Ostrowach, Żebrach Żabinie, Żebrach Wierzchlas oraz w innych wioskach oddalonych nawet o kilka kilometrów. Jeżeli chodzi o przodków ze strony matki- po kądzieli to Wieś Rzechowo Wielkie, Rzechowo Gać, Rawy Stasie i Gąsewo. Potwierdzają to zapisy w starych aktach parafialnych oraz księgach wieczystych.
W każdej rodzinie jest ktoś, kto wydaje się powołany do poszukiwania przodków, badania dziejów rodziny. Aby nałożyć ciało na ich kości i przywrócić im życie. Opowiedzieć rodzinną historię i poczuć, że w jaki sposób ją zna i akceptuje. Genealogia nie jest zimnym zbieraniem faktów, ale tchnieniem życia we wszystkich, którzy odeszli wcześniej. Jesteśmy gawędziarzami o naszym pochodzeniu.
Drzewo dotyczy rodziny Żebrowskich zamieszkujących okolice Ostrołęki- Żebry Ostrowy, Żebry Sławki , Gąsewo, Rzechowo, Susk , Rózan, Troszyn, Zamość. Początek istnienia rodu to ziemia zakroczymska- ( Pisano : Imię de Rzebri ok 1300 r) oraz ziemia różańska i łomżyńska (ok 1403 r- Żebry Wybranowo - Tomasz z Żebrów- Wybranowo par. Szczepankowo oraz Przedbór 1417(Przedbór - brat Tomasza) ziemia różańska- obecne wsie Żebry w pobliżu Ostrołęki) i to od Przedbora jest główny pień Żebrowskich zamieszkałych w okolicach Ostrołęki.
Wszyscy Żebrowscy z XIV XVI wieku pieczętowali sie herbem Półkoza - Żebro. Herb Jasięńczyk u Żebrowskich pojawił się dopiero w XVII wieku głownie w gałęzi Żebrowskich w okolicy Łomży.
W większości starych zapisów dotyczących Żebrowskich ( Rzebri - y) jest zapisane "Nobiles" czyli szlachetnie urodzony/a.
Z Żebrowskich powstały rody: Abramowie, Goskowie, Kijewski, Czerwonkowie, Szemborscy,Falbogowie,Michałowscy- Nazwiska pobrali od Imion lub nazw wsi np: Szemborscy- wieś Szembory , Falbogowie - wies Falbogi od imienia Falbog, Michałowscy- wieś Michały, Goskowie od imienia Gosław.
Głównie interesuje się Żebrowskimi (i rodzinami spokrewnionymi- Chełchowskimi, Mossakowskimi) z Żebr Ostrowy, Żebry Chudek i Żebry Żabin, Żebry Sławki, Rzechowo- Gąsewo.
Najczęściej pojawiające się nazwiska spokrewnieni z rodziną to: Żerański, Sadowski, Mamiński, Mierzejewski, Częścik, Stepnowski ( Stępnowski), Perzanowski, Wielechowski, Chełchowski, Mossakowski, Ryczkowski, , Białobrzewski, Mamiński, Olkowski.
RÓŻAŃSKA LIRYKA HERALDYCZNA [RGW sygn.44 k. 369 a, 1734] Potomnym wiekom te tu moje pierwsze Dla wiadomości zostawuje wiersze. Klucz y podkowa ciekawość iedyna, Czyi iest Jasieńczyk, a czyia Nowina, Herby tak zwane y domów zaszczyty, Jasieńczyk razem z Nowiną wyryty? Niech klucz do Nieba Żebrowskim otworzy, Nowina Brzozym łask z Nieba przysporzy.
Według Adama Pszczółkowskiego badacza szlachty północnego Mazowsza, Żebrowscy to bardzo rozrodzony ród wywodzący się z miejscowości Żebry dlatego część rodzin Żebrowskich określana była dla odróżnienia przydomkami np.
Choszczyk, Ciok , Flesz, Graczyk, Grzegorczyk, Kolnik, Marczyk, Olearczyk, Paproszek, Ruszczyk. Na 100% z Żebr Ostrowy to Skrzydlik, Roslańczyk, Ciok( Ciokczyk) a z przydomka Ciok( Ciokczyk) powstał Fabiany (Fabiany- to jest patronimik Zebrowskich od imienia ojca Fabiana,swieży bardzo, dopiero początek XIX w.) Z Żebr Sławki to przydomek Sławek.
Gałęzie Żebrowskich : okolice Różana, Ostrołęki, Łomży, Ostrowi Maz, Makowa Maz, Przasnysza, Krasnosielca, Drohiczyna, Liwu, Kolna, Poznania, Lwowa.
Obszar ziemi różańskiej podlegał kolonizacji szlacheckiej, szczególnie nasilonej za panowania Janusza I. W latach 1414-1425 władca ten nadał lub sprzedał rycerzom co najmniej 125 włók. Akcja rozdawnicza dóbr lub ich sprzedaż trwała zapewne też w drugiej połowie tego stulecia. Wsie lokowano na prawie chełmińskim.
W 1664 roku w 8 przysiółkach wsi Żebry -Ostrowy, Pieczyska, Wierzchlas, Sławki, Grzymki, Stara Wieś, Żabino - łącznie było 30 gospodarstw szlacheckich należących do Żebrowskich i ich rodzin. ( z rejestru pogłównego z 1664 roku).
Przysiółek, forma osiedla wiejskiego, składającego się z kilku lub kilkunastu zagród. Przysiółek posiada własną nazwę, ale nie stanowi odrębnej jednostki administracyjnej (należy do większej wsi).
Przysiółki są bardzo częste na obszarze Polski, szczególnie w miejscach, gdzie poszerzano obszary uprawne poprzez wyrąb lasu. Aby uniknąć długiej drogi dojścia do pól uprawnych, na nowo powstającej porębie zakładano małe przysiółki.
Zdecydowaną przewagę miała oczywiście szlachta zagrodowa. Mówiono, że gdy ?pies spocznie na jednym dziedzictwie, ogon musi położyć na drugim". Szlachta zagrodowa nie posiadająca poddanych, a przy tym rzadko mająca służbę, zmuszona była do pracy fizycznej we własnych gospodarstwach ( dlatego było wielodzietność rodziny - 5-10 dzieci- czasami więcej ).
Rejestr z 1673 roku wspomina że istniały działy szlacheckie, na których ich właściciele osadzali poddanych chłopskich - u Tomasza Żebrowskiego w Żebrach Sławkach.
W 1690 r. ze wsi Zebry-Ostrowy, par. Ostrołęka, ziemia rożanska placa podatek szlachcice: Tomasz Żebrowski zwany Skrzydlik Pawel Żebrowski zwany Roslanczyk, Andrzej Żebrowski zwany Ciokczyk a w Żebrach-Starej Wsi Jan Żebrowski zwany Ciok( Ciokczyk)
W Osiemnaście jest wisi Żebry: Chudele, Falbogi, Grzymki, Icki, Kończany, Kordy, Laskowice, Marcisze, Ostrowy, Perosze, Pieczyska, Podsedki, Sławki,Stara-Wieś to najstarsze siedlisko Żebrowskich w ziemi różańskiej, Taraty, Wiatraki, Wierzch-las, Własty. Wsie te wywodzą się z jednego majątku ziemskiego, podzielonego między potomków rodu. Mają wspólny pierwszy człon nazwy- Żebry. W gminie Olszewo-Borki i ościennych, zachowało się aż kilka wsi Żebry są to Chudek, Dziwany, Grzymki, Kończany, Koski, Ostrowy, Perose, Pieczyska, Podsędki, Sławki, Stara Wieś, Wierzchlas, Żabino.
W każdej z nich do dnia dzisiejszego żyją potomkowie pierwszych osadników pochodzących z ziemi zakroczymskiej.
Pomiędzy Żebrowskimi zamieszkują dziś Olszewscy, Stepnowscy, Gutowscy i inni, stąd to pochodzi, że ojciec majętność swoją rozdał zięciom, albo w razie potrzeby część sprzedawał, przez co wśród krewnych Żebrowskich zamieszkiwał członek rodu obcego.
CIEKAWOSTKA: ,,Zanim dodano lub nie dodano wski, ski do nazwisk" Każdy, kto nosi np. nazwisko Żebro,Kapusta, Kij, Kunat, Turek, Minor, Wnuczek, Jawor, Sokół, Chmiel, Stachura, Wyżeł, Prandota, Dusza, Dłuto, Dzik, Wołyniec, Nabruch, Żelezko, Włodek, Jeż, Świerszcz, Polak, Wielgosz, Ligęza, Kola, Małek, Dzietrzych, Rokosz, Sobol, Ostygałko, Pielasz, Bylina, Zemła, Siwek, Dziwisz, Karaś, Mączka, Szeliga, Głowa, Halka, Morawiec, Wąsik, Bałaban, Bawor, Baczalik, Wilczek, Gniewosz, Janczura, Kurosz, Konopka, Mroczek, a więc nazwiska w XX-wiecznym odczuciu ?plebejskie?, może powiedzieć, że w XIV i XVI wieku rycerz jego nazwiska stawał w kilka, czasem kilkanaście koni z pocztem husarzy, strzelców i kopijników..
Po unii Polski z Litwą(Unia polsko-litewska ? związek Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rozpoczął się unią w Krewie14 sierpnia1385 r. Do 1569 r. była to unia personalna. Na mocy postanowień unii lubelskiej przekształcona została w unię półrealną, nie była to w pełni unia realna, ponieważ odrębne pozostało wojsko i skarb. Jej istnienie zakończyło się wraz z III rozbiorem Polski w 1795 r. Po klęsce Krzyżaków 1410 ziemia różańska stała się krainą bezpieczną. Nową sytuację znakomicie wykorzystał jej władca Janusz I. W ciągu kilku lat nadał lub sprzedał rycerzom z ziemi zakroczymskiej i okolic ziemi różańskiej i łomżyńskiej ponad 125 włók ziemi. ( 1 włóka chełmińska (staropolska) = 30 mórg = 17,955 ha = 179550 m2) co jest około 2300 ha położone w północnej części ziemi różańskie j- okolice Niedźwiedzicy (Miedźwiedzicy), Strzemiecznej, Dobrołęki, Żerania i Mamina.
Głównie były to lasy. Chcąc mieć pola uprawne musieli karczować lasy głównie w pobliżu źródeł wody i dróg w puszczy. Na początku powstawała jedna chata z małym kawałkiem pola uprawnego. W 1528 roku było już duże rozdrobnienie majątku i często około 25 -40 osób z wioski (przeważnie była to rodzina) utrzymywało się z 1-2 włók ziemi uprawnej.
W latach 1413-25 zaludnienie ziemi różańskiej było wówczas tak duże, że w tym samym czasie jej mieszkańcy kupowali lub otrzymywali posiadłości w innych częściach Mazowsza. I tak Mikołaj Modzel i Ścibor z Modzel otrzymali posiadłości pod Łomżą, Mikołaj z Sypniewa otrzymał 20 łanów boru w Czartoszewie nad Orzem, trzej dziedzice z Kurzątek otrzymali posesje pod Nowogrodem, Przedbur Żebro z Żebrów w 1417 roku - Żebry ziemia różańska brat Tomasza z Żebry Wybranowo zapis 1403 otrzymał ziemię nad Różem - okolice dzisiejszego Rydzewa i Tarnowa. Maciej Dziki i jego brat Przecław z Glinek przenieśli się do nowej siedziby nad Omulwią.
Żebrowscy którzy osiedlili się w w pobliżu Ostrołęki i Różana pochodzili z Łomżyńskich Żebrów (Według opracowania W. Smoleńskiego) a w wcześniej z ziemi zakroczymskiej czego dowodem są wpisy z XII-XIV wieku
Żebrowscy WŁAŚCICIELE WSI W 1690 ROKU Żebry-Ostrowy Kazimierz Olszewski, syn Szymona, Franciszek Olszewski, syn Szymona, Tomasz Zebrowski zwany Skrzydlik Pawel Zebrowski zwany Roslanczyk, Andrzej Zebrowski zwany Ciokczyk
Udowodnili szlachectwo:
Andrzej Mikołaj Zebrowski - 1696 pisarz ziemski lwowski, podstarości, sędzia grodzki halicki, starosta stryjski, marszałek koła rycerskiego województwa ruskiego ziemi halickiej. . ...Pochodził z Żebry Wierzchlas. Rodzina kupiła ziemię i wieś Żebry Ostrowy. Wcześniej w XIV-XVI wieku nie istniała wieś Żebry Ostrowy - były Ostrowy. Dopiero od licznie zamieszkujących tą wieś Żebrowskich dodano Żebry-Ostrowy.
Udowodnili szlachectwo z ziemi różanskiej: Józef Żebrowski leg.1856 i Piotr Żebrowski s. Mikołaja leg.1839 - praprawnuki Andrzeja Mikołaja na Żebrach Wierzchleni, pisarza ziemskiego lwowskiego, podstarosty i sędziego grodzkiego oraz posła na sejm w r.1696
Józef Żebrowski - potomek w 4-tym pokoleniu Andrzeja Żebrowskiego dziedzica wsi Żebry w r. 1703 - leg.1856 Źr. 2/21 s.303
Adam Żebrowski s. Bartłomieja leg.1844 Źr. 2/5 s.34
Adrian Michał Stanisław Żebrowski (3im)i Maciej Julian Żebrowski s-owie Stanisława leg.1849 Źr. 2/9 s.44-45
Andrzej Żebrowski s. Szymona leg.1843 Źr. 2/3 s.262
Feliks Żebrowski s. Ludwika leg.1845 Źr. 2/5 s.212
Florenty Korneli Żebrowski s. Walentego leg.1847 Źr. 2/7 s.61
Ksiądz Jan Żebrowski s. Szymona leg.1849 Źr. 2/9 s.51
Ludwik Żebrowski s. Stanisława leg.1848 Źr. 2/7 s.214
Mateusz Żebrowski s. Wojciecha leg.1847 Źr. 2/7 s.123
Walenty Żebrowski s. Franciszka leg.1843 Źr. 2/3 s.289
Walenty Żebrowski s. Franciszka leg.1843 Źr. 2/3 s.177
Ignacy Żebrowski - pochodzący od Jana dziedzica dóbr Żebry w r.1641 - leg.1854 Źr. 2/17 s.438
Antoni, Franciszek, Jan i Józef Żebrowscy - pochodzący w 6-tym pokoleniu od Michała dziedzica dóbr Ślesin w r.1675 - leg. 1859 Źr. 2/28 s.179
Józef Żebrowski leg.1856 i Piotr Żebrowski s. Mikołaja leg.1839 - praprawnuki Andrzeja Mikołaja na Żebrach Wierzchleni (Wierzchlesie), pisarza ziemskiego lwowskiego, podstarosty i sędziego grodzkiego oraz posła na sejm w r.1696 Źr. 1/155 s.18; 2/21 s.303
Od Wojciecha Żebrowskiego, podsędka stężyckiego, odznaczonego przez króla Stanisława Augusta orderem Św. Stanisława w r.1792, z Justyny Jezierskiej synowie Klet Wojciech Ignacy (3im)ur. 27.IV.1781, dziedzica dóbr Chęciny, powiat garwoliński i Ryczyska, powiat żelechowski oraz Józef Fortunat Wincenty Ferrary Nepomucen (4im) leg.1837.)
Od Józefa Fortunata Wincentego Ferrary Nepomucena ur. 20.V1.1772, dziedzica dóbr Wujówka i Roszczep w powiecie stanisławowskim z Józefy Chrzanowskiej ich dzieci: 1. Julianna zamęż. Kobylańska; 2. Seweryn Sylwester ur. 31.XII.1807,dziedzic dóbr Roszczep, powiat stanisławowski zaślubił w Klembowie, powiat stanisławowski 9.II.1839 Petronelę Juliannę Remiszewską ur. w Lipce, powiat stanisławowski ok. 1818 zm. 10.III.1843 (córka Jerzego i Elżbiety Poświatowskiej). Tychże synowie: 1. Jan Józef Stanisław ur. w Warszawie 6.V.1840; 2. Paweł Marceli ur. Roszczep, powiat stanisławowski 15.I.1842 Źr. 1/139 s.39-46; 4/42 k.147,149; 210 k.137-139, 147-155; 429 p.2,3,5; 477 p.55
Piotr Paweł Żebrowski s. Franciszka - wnuk Kazimierza, który w r.1758 sprzedał Antoniemu Grzymale, geometrze ziemskiemu zambrowskiemu dobra Wądołki Borowe w woj. augustowskim - leg.1840 Źr. 1/156 s.433
Od Macieja Żebrowskiego, którego synowie Krzysztof i Piotr ustąpili bratu Walentemu w r.1691 odziedziczone po ojcu dobra Szumisz Wólka - pochodzący: 1. Bartłomiej, Piotr i Roch Żebrowscy(synowie Wawrzyńca) pierwszy z Reginy Wygonowskiej, prawnuki Krzysztofa jw. - leg.1840 2. Walenty Żebrowski (syn Krzysztofa), prawnuk Krzysztofa jw. - leg.1839 3. Stanisław Żebrowski, potomek w 6-tym pokoleniu Walentego jw. - leg.1860 4. Leon Żebrowski(syn Jana) - leg.1850 Źr. 1/154 s.109; 156 s.453; 2/9 s.609; 30 s.388; 4/429 p.113
Regest Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w koronie. Dziedzice wsi.
1783-1784
Ziemia różańska.
Spisane z oryginału ( skan dokumentu). W liczbie pojedynczej jeden właściciel w liczbie mnogiej kilku właścicieli.
Dotyczy wsi Żebry i innych gdzie właścicielami ( na częściach wsi) byli Żebrowscy.
Parafia Ostrołęka:
Białobrzegi Sapoty - Białobrzescy, Perzanowski, Żebrowski, Załęscy, Łapicki. Dobrołęka Stara ? Stepnowscy, Zabielscy, Głażewski, Żebrowski, Konarzewski, Rawa, Glinka.
Kruki - Żebrowski, Mosakowski, Wysoccy, Krukowscy.
Nakły - Nakielscy, Żebrowscy, Strzemieczni, Krukowski, Ochenkowscy, Załęscy.
Nożewo i Nożewno - Łapicka, Konarzewscy, Żebrowscy, Korczakowski.
Ostrowy Żebry ? Żebrowscy, Białobrzescy.
Pieczyska Żebry - Żebrowscy, Załęski.
Starawieś Żebry - Żebrowski, Damięcki, Rawowie, Białobrzeski, Murawski, Załęski, Giewartowski.
Sławki Żebry - Załęscy, Żebrowscy, Białobrzeski.
Wierzchlas Żebry - Żebrowscy, Rogowski, Załęscy, Perzanowski, Murawski.
Żabin Żebry -Żebrowscy, Chełchowski.

Parafia Nowa Wieś
Żebry Chudek -Żebrowscy , Białobrzescy, Filochowski, Budni, Młodzianowscy, Wysocki, Glinkowie, Perzanowski, Zabielski, Załęscy
Jak widać w latach 1783- 1784 Żebrowscy zamieszkiwali licznie w okolicach Ostrołęki i Różana (po kilka rodzin Żebrowskich w wsiach). Najliczniej : Wierzchlas Żebry, Nakły, Ostrowy Żebry, Nożewo, Pieczyska Żebry, Sławki Żebry, Żabin Żebry. W pozostałych wsiach było po jednej rodzinie Żebrowskich.
Do dnia dzisiejszego udało się nam zebrać dane na temat 1771 osób i 637 rodzin.

Krew z ich krwi. Mapa z 1806 roku.

main imageSzczytne jest to, co udało się osiągnąć naszym przodkom. Jak przyczynili się do tego, czym jesteśmy dzisiaj. To wielka duma, że nasi ojcowie walczyli, a niektórzy zginęli, aby stworzyć i utrzymać nas jako naród. Dochodzi do głębokiego i ogromnego zrozumienia, że to wszystko robili to dla nas.
Imię vel Ziebrowski, Żebroski, na Mazowszu i Podlasiu. Używali różnych przydomków m. in. Choszczyk, Ciok, Flesz, Graczyk, Grzegorczyk, Kolnik, Marczyk, Olejarczyk, Paproszek, Ruszczyk, Skorupa.
Według zapisków herbowych z XV i XVI wieku, pierwotnie nazywali się Żebro. Dziedzice wsi Żebry, w parafii Gzy, należeli do herbu Półkozic, a ich zawołaniem dla tego herbu było również ? Żebro.
W XIV w. na teren ziemi różańskiej i łomżyńskiej zachodnich i południowych części tzw. Starego Mazow­sza zaczęła przybywać rycerstwo- szlachta. Książęta nadawali jej ziemię dotąd nie zasiedloną. Z nada­niem związany był obowiązek zagospodarowania i pełnienie służby rycerskiej . W okoli­cach bardziej odległych, lesistych, rzadziej zaludnionych nadania były większe. Na wiel­kość musiały mieć też wpływ zasługi obdarowywanego .Osadnictwo ziem wschodnich nasiliło się po unii litewsko-polskiej . Książęta mazowieccy z chęcią nadawali ziemię w puszczach na wschodzie . Drogą sprzedaży, darowizną lub zamianą nadawano po 10, 20, 30 i 40 lub więcej łanów. Dziesięć łanów stanowiło jednostkę nadawczą najniższą.
1 łan = 30 morg ? 17,955 hektara
Za otrzy­mywaną ziemię rycerz - szlachta musiała pełnić posługi według prawa polskiego lub niemieckiego. Głównie udział w wojnach. Obdarowany zobowiąza­ny był z każdych dziesięciu łanów wystawić jeźdźca na koniu z uzbrojeniem.
Zasiedlano północno-wschodnie pogranicze Mazowsza i budowano tu grody obronne. Miały one za zadanie bronić Mazowsze przed najazdami Jaćwingów, Litwinów i Krzyża­ków. W czasach panowania księcia Janusza I do ważniejszych grodów księstwa należały miasta: Nur,Pułtusk,Różan,Ostrołęka,Wizna Maków,Ciechanów,Nowy Dwór i Zakroczym .
Grody te odgrywały również poważną rolę gospodarczą W ten sposób Żebrowscy i inne rody rozjechali się po całym Mazowszu, zakładając nowe wsie i przenosząc nazwy wsi na nowe tereny. Dlatego też jest 18 wsi z pierwszym członem nazwy Żebry na terenie Mazowsza.
Osiemnaście jest wisi Żebry: Chudele, Falbogi, Grzymki, Icki, Kończany, Kordy, Laskowice, Marcisze, Ostrowy, Perosze, Pieczyska, Podsedki, Sławki,Stara-Wieś- najstarsze siedlisko Żebrowskich w ziemi różańskiej, Taraty, Wiatraki, Wierzch-las, Własty. Stare nazwy-niektóre wsie już nie istnieją.
Więcej tu : DROBNA SZLACHTA w ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/4355/1/Dajnowicz_Drobna_szlachta.pdf

SzukajFeatured Topic

This paragraph can describe either ancestors, places, any "Featured" relative or whatever you wish to add here. There is a button below it to click for MORE information.

Więcej

Links and Events

Short Paragraph Goes HereOur Families

Our Ancestors Were Adventurers
Fred Smith Family
Fred Smith

Fred Smith

Born 1862

Married Ellie Capon Had 5 children: Susan, John, Steve, Frank, Lilly

Dan Jones Family
Dan Jones

Dan Jones

Immigrated from Ireland

Add text explaining your Family Name

Peter Ryan Family
Peter Ryan

Peter Ryan

Family Name

Information

Roy Robbins Family
Roy Robbins

Roy Robbins

Family Name

InformacjeHerman John Franklinbottom image

Herman John Franklin is the father of Robert 'Bobby' Franklin. Bobby was adopted by his mother's new husband when he was approximately six years old.

Więcej

Our Favorite Genealogy Quotes

We Hope You Enjoy Them

Marsz. Józef Piłsudskibottom image

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani nie ma prawa do przyszłości...

WięcejKontakt

  • Kontakt
  • Footer Text
  • Link or email address

Informacje administratora

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.