banner

Free Genealogy

since 1995

Cmentarz wojenny Newark-upon-Trent
Newark

WYKAZ SKRÓTÓW UŻYWANYCH W BIOGRAMACH.
- 219dm – 219 dywizjon myśliwski RAF;
- 300db – 300 dywizjon bombowy „Ziemi Mazowieckiej”;
- 301db – 301 dywizjon bombowy „Ziemi Pomorskiej”  ;
- 302dm – 302 dywizjon myśliwski „Poznański”;
- 303dm – 303 dywizjon myśliwski „Warszawski”, im. Tadeusza Kościuszki;
- 304db – 304 dywizjon bombowy „Ziemi Śląskiej”, im. ks. J. Poniatowskiego;
- 305db – 305 dywizjon bombowy „Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej”, im. Marszałka J. Pił-sudskiego;
- 306dm – 306 dywizjon myśliwski „Toruński”;
- 307dmn – 307 nocny dywizjon myśliwski „Lwowskich Puchaczy”;
- 7 AACU – 7 Anti Aircraft Co-Operation Unit;
- 7 SzWoj – 7 Szpital Wojenny;
- 12AFU – 12 Advancet Flying Unit;
- 16(P)SFTS – 16 (Polish) Service Flying Training School (Szkoła Pilotażu Podstawowego);
- 18OTU – 18 Operatinal Training Unit (;
- 1662 HCU – 1662 Heavy Conversion Unit, RAF Blyton;
- 1 SBSpad. – 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa;
- 1 BStrz. – 1 Brygada Strzelców;
- FTC – Flying Training Command, RAF;
- PRC – Polish Resettlement Corps (Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia);
- SBPanc. – Samodzielna Brygada Pancerna;
- RAF – Royal Air Force (Królewskie Siły Powietrzne);
- WAAF – (Pomocnicza Lotnicza Służba Kobiet);
- WP – Wojsko Polskie;
- OOB – Order Orła Białego;
- KSOVM – Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari;
- KW – Krzyż Walecznych;
- DSO – Distinguished Service Order (brytyjski Order Zaszczytnej Służby);
- DFC – Distinguished Flying Cross (brytyjski Zaszczytny Krzyż Lotniczy);
- DFM – Distinguished Flying Medal (brytyjski Zaszczytny Medal Lotniczy);
- POPil – Polowa Odznaka Pilota;
- POObs – Polowa Odznaka Obserwatora;
- PORtg – Polowa Odznaka Radiotelegrafisty;
- POS-Rtg – Polowa Odznaka Strzelca-Radiotelegrafisty;
- POBomb – Polowa Odznaka Bombardiera;
- POR/Op – Polowa Odznaka Radio/Operatora;
- POStrz – Polowa Odznaka Strzelca;

  UWAGI WSTĘPNE O BIOGRAMACH:
Biogramy mają jednolitą strukturę i zawierają następujące dane:
- nazwisko i imię (imiona);
- stopień i specjalność oraz stopień angielski;
- data i miejsce urodzenia;
- numer służbowy RAF;
- ostatni przydział służbowy do chwili śmierci;
- data śmierci;
- odznaczenia bojowe.

WYKAZ:
1. SIKORSKI  Władysław Eugeniusz, gen. broni, Premier Rządu RP i Wódz Naczelny WP, ur. 20.05.1881 w Tuszowie Narodowym pod Mielcem, 904.07.1943 w Gibraltarze,  ekshu-mowany 13.09.1993 do Polski,  17.09.1993 złożony na Wawelu, (OOB, KKOVM IIKL i KSOVM);
2. RACZKIEWICZ  Władysław,  Prezydent RP (1939 – 1947), ur. 28.01.1885 w Kutaisi, Gruzja, 909.06.1947 w Ruthin (Walia),  (OOB);
3. ZALESKI  August, Prezydent RP (09.06.1947 – 07.04.1972),  ur. 13.09.1883 w Warszawie,   907.04.1972 w Londynie,  (OOB);
4. OSTROWSKI  Stanisław, syn Michała, kpt. rez.,  Prezydent RP (09.04.1972 – 24.03.1979),  ur. 29.10.1892 we Lwowie,   922.11.1982 w Londynie, pochowany 04.12.1982 w Newark,  (OOB, KSOVM, KW);
5. KLIMECKI  Tadeusz Apolinary,  gen. bryg.,  Szef Sztabu Naczelnego Wodza,  ur. 23.11. 1895 w  Tarnowie, 904.07.1943 w Gibraltarze,  (KSOVM);
6. MARECKI  Andrzej Marian, płk dypl., sztab Naczelnego Wodza, ur. 02.09.1898 Grybów, woj. Kraków,  904.07.1943 w Gibraltarze,  (KSOVM);
7. PONIKIEWSKI  Józef, por. mar.,  PMW, adiutant Naczelnego Wodza,  ur. 30.11.1916 Brylewo, pow. Leszno, 904.07.1943 w Gibraltarze;
8. ALBERTI  Stefan Karol, kpt. obs. -F/Lt,  ur. 23.10.1907 Wadowice,  (P-0031), 18OTU, 921.10.1943;
9. ALEXANDROWICZ  Antoni, mjr pil. –S/Ldr, ur. 25.10.1906 Rosja,  (P-1404), 219dmn RAF,  914.02.1943,  (KSOVM,  3xKW,  POPil); 
10. ANDRUSZKOW  Marian Julian, st. sierż. r/op. strz. –W/O, ur. 19.08.1918,  (P-794340),  305db,  914.11.1943,  (KW,  POS-Rtg);
11. ANDRZEJCZYK  Wacław, plut. mech. elektr.–Cpl, ur. 31.12.1915,  (P-781252),   301db,  911.06.1941;
12. ANDRZEJEWSKI Edward, kpr.mech. –LAC, ur. 10.08.1911,  (P-782081),  304db, 918.12.1940;
13. ANGLIK Henryk, sierż. pil. –F/Sgt,  ur. 03.06.1915,  (P-782801),  305db, 914.11.1943,  (KW,  POPil);
14. BABIACKI Stanisław, kpr. nawig. –Sgt,  ur. 16.04.1924,  (P-705472),  1662 HCU, 911.11.1944;
15. BADOWSKI Zygmunt, st. sierż. pil. –F/Sgt,  ur. 08.11.1908,  (P-793747),  300db, 924.06.1944;
16. BAJ Władysław, kpr. ucz. pil. –LAC,  ur. 19.10.1913,  (P-794400),  16(P)SFTS, 905.02.1943;
17. BALA  Eugeniusz, kpr. r/op. –Sgt,  ur. 14.06.1908,  (P-780721),  305db,  914.03.1942;
18. BARĄCZ Eugeniusz Jerzy, plut. r/op. –Sgt,  24.12.1914, (P-781148), 305db, 923.12.1941;
19. BASTER  Bronisław, por. pil. –F/O,  ur.22.06.1912 Kraków,  (P-0538),  305db, 925.05. 1943;
20. BAUEREK  Zygmunt, plut. pil. –Sgt,  ur.05.02.1925, (P-705587),  58OTU, 929.05.1945;
21. BĄCZKIEWICZ  Egon, ppor. bomb. –P/O, ur. 20.02.1914 Izbice, pow. Rawicz, (P-1700), 18 OTU, 917.05.1942;
22. BĄK  Jan, mjr pil. –F/Lt,  ur. 08.10.1901 Rudnik n/ Sanem,  (P-76826),  300db, 915.01. 1942,  (KW);
23. BENEDYK  Józef, sierż. pil. –Sgt,  ur. 15.01.1915,  (P-792129),  16(P)SFTS, 912.12.1943;
24. BERDECHA  Jan,  plut. mech. –Cpl,  ur. 29.04.1909,  (P-781055),  305db,  925.05.1943;
25. BERDYS Stefan, ppor. pil. strz. –P/O,  ur. 07.02.1919 Rzeczęczyce, pow. Radomsko,       (P-1541),  300db,  915.01.1942;
26. BERGER  Antoni,  plut. r/op. –Sgt,  ur. 05.01.1915,  (P-793337),  304db,  915.04.1941;
27. BIAŁECKI Roman, plut. pil. –F/Sgt,  ur. 04.01.1918,  (P-782690),  577dm RAF, 921.03.1944;
28. BIAŁOBRZESKI  Kazimierz, st. szer. strz. –Sgt,  ur. 31.01.1921,  (P-703895),  305db, 925.05.1943,  (KW);
29. BIAŁY Czesław, st. sierż. r/op. –F/Sgt,  ur.19.06.1900,  (P-792267),  300db, 906.02.1942,  (2xKW);
30. BIEGAŃSKI Tadeusz Jan, por. obs. –F/O, ur. 28.12.1913 Ostrów, pow. Tarnopol,           (P-1368),  18OTU, 930.01.1942,  (KW,  POObs);
31. BLUJ Feliks Antoni, sierż. bomb. –Sgt,  ur. 25.05.1922,  (P-794721),  300db, 920.12. 1943;
32. BOBITKO Michał, ppor. rez. piech. ucz. pil. –F/Lt,  ur. 22.08.1917 Szumiacz, pow. Turka, woj. Lwów,  (P-?),  CWP, 928.07.1944;
33. BOGUSIAK Józef, sierż. r/op. –Sgt,  ur. 12.02.1916,  (P-782812),  18 OTU, 917.05.1942;
34. BOGUSZEWSKI Władysław, st. szer. mech.–LAC, ur. 10.02.1911, (P-782088), 304db, 921.10.1941;
35. BOLESŁAWSKI Jerzy, plut. mech. –LAC,  ur. 09.01.1920,  (P-780446),  16(P)SFTS, 918.07.1941;
36. BOSEK Henryk Gerwazy Józef, kpr. strz. –Sgt,  ur. 18.06.1915,  (P-782481),  305db, 922.01.1942,  (KW);
37. BRILL Eugeniusz, sierż. ucz. pil. –Sgt,  ur. 29.09.1921,  (P-792176),  93 Grupa RAF, 908.11.1942;
38. BRODZIKOWSKI Witold Jan, por. nawig. –F/O,  ur. 16.03.1913,  (P-2506),  300db, 908.01.1946;
39. BROŚ  Władysław,  plut. mech. LAC,  ur. 25.11.1913,  (P-782092),  304db,  918.12.1940;
40. BRZEZIŃSKI  Wacław, st. sierż. r/op. –W/O,  ur. 02.11.1918,  (P-793023),  300db, 904.02.1946,  (KSOVM,  3xKW);
41. BUSZKO Eugeniusz, sierż. pil. –Sgt,  ur. 18.08.1914,  (P-780447),  305db, 927.09.1941,  (2xKW);
42. BYCHOWSKI Jan Ryszard, kpr. nawig. –F/Sgt,  (P-709544),  300db, 923.05.1944; (eks-humowany 24.04.1974);
43. CEGLIŃSKI Kazimierz, sierż. pil. –Sgt,  ur. 02.01.1913,  (P-784720),  300db, 918.08.1941,  (2xKW);
44. CHMIELOWIEC Andrzej, kpr. pchor. nawig. –Sgt,  ur. 30.04.1921, (P-704065), 18OTU, 913.07.1944;
45. CHRISTMAN Rudolf Karol, por. pil. –F/O,  ur. 05.04.1906 Lwów,  (P-0006),  304db, 915.04.1941;
46. CHRZANOWSKI Bernard, plut. r/op. strz. –Sgt,  ur. 23.09.1916,  (P-793330),  301db, 921.03.1941,  (KW,  POS-Rtg);
47. CHURCHAŁ Mieczysław, szer. ucz. r/op. AC2,  ur. 23.10.1922,  (P-706446),  307dmn, 926.03.1945;
48. CHYLEWSKI Franciszek, sierż. pil. –Sgt,  ur. 12.07.1916,  (P-792071),  300db, 915.01.1942;
49. CICHOWSKI Władysław Henryk, kpt. pil. –F/Lt,  ur. 25.05.1910 Wawrzyszew k/ War-szawy,  (P-76667),  300db,  907.08.1941,  (KSOVM);
50. CIEPLIŃSKI Filip, por. pil. –F/O,  ur. 26.05.1917 USA,  (P-1545),  7AACU, 901.03. 1943,  (KSOVM);
51. CYMBORSKI Jan Adam, plut. strz. –Sgt,  ur. 25.12.1905,  (P-782182),  304db, 906.02. 1941;
52. CZAPLICKI Zbigniew, kpr. ucz. pil. –LAC,  ur. 12.01.1922,  (P-704863),  16(P)SFTS, 916.05.1944;
53. CZARKOWSKI Henryk Kazimierz, kpr. bomb. –Sgt, ur.19.09.1919, (P-794403),  300db, 921.06.1943;
54. CZARNIECKI Tadeusz K., kpr. ucz. pil. –AC2,  ur. 04.10.1923,  (P-706585),  16(P)SFTS, 921.04.1945;
55. CZERNIEJEWSKI Marian Józef, kpr. strz. –Sgt,  ur. 24.03.1916,  (P-793025),  305db, 918.07.1941;
56. CZOPIK Roman Stefan, plut. pchor. r/op. Sgt,  ur. 31.01.1919,  (P-794333),  18OTU, 919.08.1942;
57. DĄBROWSKI Antoni B., sierż. –Sgt,  ur. 03.10.1910,  (P-11852),  300db, z 1Dpanc., 920.02.1943;
58. DĄBROWSKI Wacław, plut. ucz. pil. –AC2,  ur. 25.06.1924,  (P-706450),  16(P)SFTS, 916.03.1945;
59. DĄBROWSKI Zygmunt Zdzisław, por. pil. -F–Lt,  ur. 18.03.1913,  (P-2460),  304db, 923.08.1946,  (2xKW,  POPil);
60. DODA  Władysław,  kpr. r/op. –Sgt,  ur. 26.09.1921,  (P-704993),  18OTU,  913.07.1944;
61. DOMAŃSKI Zbigniew Jan, por. r/op. –F/O, ur. 02.01.1921 Będzin,  (P-1815), 219dmn RAF, 914.02.1943;
62. DOROSZ   Stanisław, sierż. strz. –Sgt,  ur. 05.09.1908,  (P-781693),  305db,  913.01.1943;
63. DRANICKI  Mieczysław Kazimierz,  ppor. pil. –P/O,  ur. 26.11.1919 Brodnica,  (P-1796),  305db, 914.03.1942;
64. DRAPAŁA   Roman, kpr. r/op. strz. –Sgt,  ur. 01.04.1917,  (P-783307),  18OTU, 912.05. 1943;
65. DROŹDZIOK Paweł, plut. r/op. strz. –Sgt,  ur. 23.11.1917,  (P-793787),  304db, 911/12.08.1942,  (KSOVM,  3x KW,  PORtg nr 115);
66. DUBAS Stefan Michał, por. pil. –F/O,  ur. 10.08.1914,  (P-0379),  16(P)SFTS, 925.11. 1941;
67. DUSZA Edward Ryszard, sierż. mech. –F/Sgt,  ur. 02.10.1899,  (P-784882),  16(P)SFTS, 905.11.1945;
68. DUSZA Stanisław, st. sierż. pil. –F/Sgt,  ur. 23.07.1913,  (P-782231),  18OTU, 919.08. 1942;
69. DUTKIEWICZ Karol Zygmunt, st. sierż. pchor. r/op. –Sgt,  ur. 17.10.1918, (P-794313),  305db,  913.01.1943,  (KW);
70. DYMEK  Stanisław, plut. mech. –Cpl,  ur. 08.01.1915,  (P-780454),  300db,  921.12.1942;
71. DZIUBIŃSKI Tadeusz Kazimierz, por. pil. –P/O,  ur. 05.03.1916 Sitaniec, pow. Zamość,  (P-1372),     301db, 902.01.1941,  (KW,  POPil);
72. ERET  Tadeusz,   kpr. ucz. pil. –LAC,  ur. (?),  (P-703657),  16(P)SFTS,   927.09.1943;
73. FATYGA   Stanisław,  kpr. pil. –Sgt,  ur. 04.05.1918,  (P-793780),  18OTU,  919.08.1942;
74. FELUŚ  Kazimierz,   sierż. pil. –W/O,   (P-780559),  1485 BGS Fl.,   906.08.1943;
75. FIRLEY-BIELAŃSKI Stanisław F., kpt. obs. –F/O,  ur. 06.10.1907 Jarosław, (P-76828),  300db,  929.10.1940,  (KW);
76. FISCH  Henryk, st. szer. –AC1,  ur. 04.06.1920,  (P-703000),  16(P)SFTS,  911.02.1943;
77. FLORYANOWICZ  Stefan,  ppłk pil. –S/Ldr,  ur. 02.01.1898 Grodzisk Mazowiecki,       (P-76622),  301db, 901.01 1941,  (KW);
78. FORMANIEWICZ  Edmund, plut. r/op. –F/Sgt, ur. 03.10.1916,  (P-783556),  18OTU, 927.09.1943;
79. FRANKIEWICZ  Mieczysław Józef,  kpr. bomb. –Sgt,  ur. 03.02.1920,  (P-783091),   18OTU,   912.05.1943;
80. FUCHS Walery Stanisław, por. nawig. –F/O,  ur. 24.04.1919 Lwów,  (P-1551),  305db, 914.11.1943;
81. GACKOWSKI Ludwik, plut. strz. –Sgt, ur. 23.08.1918, (P-780728),  301db, 901.01.1941;
82. GAJOSIŃSKI Jerzy, plut. mech. –Cpl,  ur. 19.02.1921,  (P-782519),  300db, 929.04.1942;
83. GAWĄD Stanisław, st. szer. mech.–LAC, ur.12.07.1915,(P-781568),  301db, 902.10.1941;
84. GAWKOWSKI Józef, szer. ucz. pil. –LAC,  ur. ?,  (P-781260),  16(P)SFTS, 919.07.1942;
85. GAWLIK  Jan,   plut. r/op. –Sgt,   ur. 20.12.1916,  (P-703431),   18OTU,  913.11.1943;
86. GAWŁOWSKI Leon, sierż. pil. –W/O, ur. 07.07.1916,  (P-784745), 18OTU, 913.07.1944;
87. GĄSECKI  Józef  Stanisław,  por. r/nawig. –F/O,  ur. 16.02.1919 Warszawa,  (P-2115),  307dmn, 918.09.1944,  (KW,  POObs);
88. GOEBEL Gerhard, sierż. pil. –Sgt,  ur. 10.05.1914,  (P-780040),  300db, 929.10.1940,  (KW,  POPil);
89. GOŁACKI Czesław Stanisław, por. pil. –F/O,  ur. 08.09.1919 Piasek, pow. Opoczno,      (P-1554),  305db,  923/24.12.1941;
90. GOŁASZEWSKI Jerzy Marian, plut. pil. –F/Sgt,  ur.20.05.1920,  (P-783087),  305db, 909.08.1943;
91. GÓRSKI  Józef,  kpr. ucz. pil. –LAC,  (P-703511),  16(P)SFTS,  907.07.1943;
92. GÓŹDŹ Czesław, por. pil. –F/O,  ur. 02.05.1919 Kłosowice, pow. Miedzychód, (P-1599),  18OTU, 927.09.1943,  (KSOVM);
93. GRABARCZYK Stanisław I., st. szer. r/op. –Sgt,  ur. 10.02.1919, (P-794422), 18OTU, 929.03.1943;
94. GREJCIUN Bolesław, kpr. ucz. pil. –LAC,  ur. 30.07.1923, (P-704883),  16(P)SFTS, 909.06.1944;
95. GROBLICKI Andrzej Jakub, ppor. nawig.–F/O, ur. 23.01.1919 Stanisławów, (P-2406),  300db,  924.06.1944;
96. GRUBSKI  Wiesław,  ppor. pil. –P/O,  ur. 15.08.1920 Lwów,  (P-2653),  18OTU, 901.08. 1944;
97. GRZECHNIK Szymon, kpr. mech. pokł. –Sgt,  ur. 03.10.1917, (P-781338),  16(P)SFTS, 914.03.1946;
98. GUTOWSKI Mieczysław, kpr. strz. –Sgt,  ur. 11.07.1919,  (P-706599),  18OTU, 901.08. 1944,  (KSOVM,  4x KW);
99. GUZOWSKI Adam Marian, plut. strz. –Sgt,  ur. 13.12.1918, (P-793336),  301db, 901.01. 1941;
100.  HEJNOWSKI  Jan Karol,  sierż. r/op. –Sgt,  ur.15.09.1916, (P-780324),  301db, 901.01. 1941,  (KW,  PORtg nr 15);
101.  HESSE  Marian,  kpr. ucz. pil. –Sgt,  ur.15.03.1916, (P-783205),  18OTU, 902.10.1942;
102.  HRYNIEWIECKI  Stanisław Tadeusz, plut. pchor. bomb. –Sgt,  ur. 09.11.1912 Rosja,  (P-704258),  18OTU, 913.07.1944, (pośmiertnie mianowany podporucznikiem – rozkaz NW PSZ z 01.08.1944);
103.  ILLG  Mieczysław,  sierż. pil. –Sgt,  ur. 19.11.1912, (P-784737),  305db,  928.01.1944;
104.  JAGUSZCZAK  Stanisław,   kpr. strz. –Sgt,  ur. 29.11.1913, (P-706780),  1662 HCU, 921.11.1944;
105.  JAMELINIEC  Aleksander,  kpr. mech. pokł. –Sgt,  ur. 28.02.1920,  (P-704208),  300db,  913.02.1945;
106.  JANEK  Stanisław,  szer. strz. –Sgt,  ur. 06.09.1910,,(P-794580),  300db,  926.07.1942;
107.  JANICKI  Zygmunt,  mjr pil. –F/Lt,   ur. 01.05.1900  Dąbrowa,  (P-0579),   304db, 929.07.1943,  (KW,  POPil);
108.  JANKOWSKI  Antoni  Józef,  st. szer. strz. –Sgt,  ur. 10.05.1915,  (P-706902),  18OTU, 901.08.1944;
109.  JANUSZKIEWICZ Wacław, sierż. pil. –Sgt, ur.19.09.1912,  (P-782247), 305db, 925.06. 1941;
110.  JARNICKI  Henryk Juliusz,  ppor. bomb. nawig. –F/O,  ur. 28.06.1919 Warszawa,         (P-2250),  300db, 907.03.1944;
111.  JARNO  Ryszard  Marian,  plut. pil. –Sgt,  , (P-792047),  304db,   920.08.1942;
112.  JASIŃSKI  Zygmunt,  por. pil. –F/O,  ur. 23.09.1916 Kąty, pow. Krzemieniec,  (P-1757),  305 db,   916.08.1944;
113.  JEKA  Józef,  kpt. pil. –S/Ldr, ur. 06.04.1917 w Tupadłach  k/ Wejherowa, (P-1653), ostatni przydział w PSP306dm,  915.04.1958 w Indonezji, (KSOVM nr 09166, DFM, 4xKW, POPil);
114.  JĘDRZEJCZYK  Władysław  Ryszard, por.nawig.–F/O, ur.03.04.1915, (P-2516), 300db, 904.02.1946;
115.  JOŃCZYK  Józef,  plut. pil. –Sgt,  ur. 03.08.1916, (P-793311),  304db,  906.02.1941,  (POPil);
116.  JULSKI  Tadeusz,  st. sierż. pil. –W/O,  ur. 02.11.1917,  (P-782478),  12(P)AFU, 919.08. 1944;
117.  JURA   Edmund, mjr strz. –F/O, ur. 04.08.1908 Niemcy,  (P-0671),  300db, 907.08.1941;
118.  JURKA Stanisław, kpr. strz. –Sgt,  ur. 18.04.1914, (P-706472), 1662 HCU, 921.11.1944;
119.  JUZA  Stanisław,  ppor. pil. instr. –F/O,  ur. 22.10.1922 Kraków,  (P-2347),  16(P)SFTS, 908.09.1944;
120.  KALICIECKI  Eugeniusz Ludwik, szer. strz. –Sgt, ur. 14.01.1919,  (P-784277),  18OTU, 917.05.1942;
121.  KALINOWSKI  Bronisław,  sierż. mech. pokł. –Sgt,  ur. 12.08.1901,  (P-782545),  16(P)- SFTS, 921.12.1945;
122.  KAMIŃSKI  Józef, ppor. pil. –F/O, ur. 28.06.1914, (P-1758), 16(T)PSFTS, 928.04.1943;
123.  KAMINSKI Stanisław, kpr. strz. –Sgt, ur. 28.02.1915,  (P-783767),  300db, 920.02.1943;
124.  KARPOWICZ Kazimierz, szer.–AC1, ur. 07.06.1918, (P-705079), 302dm, 923.06.1943;
125.  KASIANOWSKI  Gustaw, plut. strz. r/op. –Sgt,  ur. 11.12.1916,  (P-781658),   301db, 901.01.1941;
126.  KEMPSKI  Wojciech  Jerzy,   st. szer. ucz. bomb. –Sgt,   ur. 05.04.1919,   (P-794280),  18OTU, 918.05.1942;
127.  KĘPIŃSKI  Stefan  Kryspin,  ppor.nawig. –P/O, ur. 03.04.1914 Berlin, (P-1967),  18OTU, 919.08.1942;
128.  KIELICH  Kazimierz  Maciej,  ppłk pil. –S/Ldr,   ur. 24.02.1900 Warszawa,    (P-76854),  305db,   925.06.1941,  (KSOVM);
129.  KISIELEWICZ  Jerzy Szymon,  por. pil. –F/O, ur. 28.10.1914 Zduńska Wola,  (P-1989),  1662 HCU, 921.11.1944;
130.  KLATT  Bronisław,  kpt. obs. –F/O,   ur. 04.04.1908  Niemcy,   (P-0486),   305db, 918.07. 1941,  (KW);
131.  KLECZYŃSKI  Bohdan, ppłk dypl. pil. –W/Cdr, ur. 04.12.1900 Kijów, (P-0054),WSLot. (były d-ca  305 db), 920.03.1944,  (KSOVM,  KW,  POPil);
132.  KLEPACKI  Lucjan, kpr. strz. –Sgt,  ur. 01.12.1914, (P-706635),  18OTU, 913.07.1944;
133.  KLIMCZYK  Jan,  ppor. ucz. pil. –P/O,  ur. 05.01.1918 Kalina Wielka,  pow. Miechów,   (P-1601),   18OTU, 918.05.1942;
134.  KOCOŃ  Wacław,  kpr. ucz. pil. –Sgt,  ur. 27.04.1918,  (P-783357),  16(P)SFTS, 904.06. 1942;
135.  KOCZAPSKI  Władysław Karol,  por. nawig. –P/O,  ur. 19.01.1915 Stryj,  (P-1830),     305db,   925.05.1943;
136.  KOGUT Stanisław Aleksander,  kpt. pil. –S/Ldr,  ur. 05.05.1914 Brzeszcze, pow. Oświę-cim,  (P-0965),  307dmn, 902.12.1944,  (KW,  POPil);
137.  KOŁACZ  Henryk,  por. pil –F/Lt,  ur. 15.02.1918 Rawa Mazowiecka,  (P-0908),  305db, 925.05.1944;
138.  KOPER Bogdan, plut. r/op. –F/Sgt, ur. 20.03.1923,(P-794710), 16(P)SFTS, 919.07.1944;
139.  KORCZYK Tadeusz,  plut. pil. –Sgt,  ur. 18.09.1914,(P-780686),  305db, 927.09.1941,  (KW);
140.  KORDYŚ Stanisław, plut. strz. –F/Sgt,  ur.12.02.1922,(P-704802),  300db,  908.01.1946;
141.  KOROL Sergiusz, kpr. nawig. –Sgt,  ur. 30.11.1919, (P-704006),  18OTU,  901.08.1944;
142.  KORWIN-KOSSAKOWSKI  Mikołaj, kpr. ucz. pil. –AC2, ur. 15.04.1923,  (P-705543),   16(P)SFTS,   908.09.1944;
143.  KORYCIŃSKI  Józef, por. obs. –F/O,  ur. 26.11.1911 Łuski, pow. Siedlce,  (P-76670),  301db,  921.03.1941;
144.  KORZENIOWSKI Antoni Eugeniusz, st. szer. bomb. –Sgt,  ur. 03.02.1915, (P-782472),   18OTU, 902.01.1943;
145.  KOSMALSKI  Czesław,  st. szer. strz. –Sgt,  ur.18.02.1916,  (P-781721),  301db, 922.01. 1942,   (2xKW);
146.  KOSTURKIEWICZ Antoni, st. sierż. pil. –Sgt,  ur. 16.01.1914,  (P-793332), 18OTU, 911.07.1942,  (KSOVM,  4xKW,  POPil);
147.  KOSZNIK Edmund, plut. r/op. –F/Sgt,  ur.13.04.1920, (P-780477),  300db, 929.06.1944,  (PORtg);
148.  KOT  Bernard,  kpr. strz. –Sgt,  ur. 12.01.1919,  (P-704008),   300db,  921.06.1943;
149.  KOT  Bolesław, kpr. mech. pokł. –Sgt,  ur. 16.05.1916, (P-794221),  300db, 907.03.1944;
150.  KOT  Roman, st. sierż. r/op. –F/Sgt,  ur. 30.09.1919,  (P-780470), 18OTU, 921.10.1943,  (KSOVM,  2xKW,  PORtg nr 192);
151.  KOWALCZE Stanisław, ppor. obs. –F/O,  ur. 30.05.1913 Łętownica, gm. Szumowo, pow. Zambrów,   (P-0080),  305db, 912.06.1941,  (KW,  POObs nr 483);
152.  KOZŁOWSKI  Mieczysław,  plut. strz. –Sgt,   ur. 24.10.1910,  (P-704718),   1662 HCU, 911.11.1944;
153.  KOZŁOWSKI  Zdzisław,  kpr. ucz. strz. –Sgt,  ur. 02.08.1924,   (P-794276),   18OTU, 918.05. 1942;
154.  KRAMARZ Julian, kpr. bomb. –Sgt,  ur. 01.06.1915, (P-780580), 300db, 920.02.1943, (KW, POBomb);
155.  KRAUS Jan, kpr. ucz. pil. –LAC,  ur. 20.02.1919, (P-793822), 16 SFTS, 911/12.12.1942;
156.  KRAUZ  Józef, kpr. pil. –Sgt,  ur. 16.03.1920, (P-792022),  288 dmn RAF, 926.04.1942;
157.  KRAWCZYK Jerzy, kpr. r/op. –Sgt,  ur. 09.06.1917,  (P-781563),  305db, 912.06.1941,  (POR/Op);
158.  KRENŻEL  Paweł Konrad, sierż. r/op. –Sgt, ur. 11.02.1913, (P-780831), 300db, 915.01. 1942,  (PORtg nr 118);
159.  KRĘCIK  Jan,  st. szer. –AC1,  ur. 25.11.1915,  (P-782942),  16(P)SFTS,  927.08.1941;
160.  KRĘTKOWSKI Zbigniew Leon Andrzej, por. nawig. –F/O,  ur. 27.04.1912 Więsławice, pow. Włocławek,  (P-1834),  300db, 921.06.1943;
161.  KRUKOWSKI  Leonard,  st. szer. strz. –Sgt,  ur. 03.11.1918,  (P-794444),   18OTU, 930.11.1942;
162.  KRUSZCZAK  Franciszek,  kpr. r/op. –Sgt,  ur. 23.11.1918,  (P-705020),  1662 HCU, 921.11.1944;
163.  KRUSZYŃSKI Franciszek, kpr. pchor. nawig. –Sgt,  ur. 12.02.1916, (P-704263),  305db, 925.05.1944;
164.  KRWAWICZ  Mieczysław,   por. piech. ucz.  pil. –F/Lt,   ur. 30.10.1917 w Rzeszowie,      (P-7842),  16(P)SFTS, 916.03.1945;
165.  KRYŃSKI  Stefan,   mjr pil. –F/Lt, ur. 29.08. 1905 Warszawa, (P-76611), 300db, 929.12. 1940;
166.  KRZESIŃSKI  Tadeusz,  plut. pchor. r/op. –Sgt,  ur. 30.10.1911,  (P-705419),  18OTU, 901.08.1944;
167.  KUBERA  Władysław,  st. szer. pil. –Sgt,   ur.18.05.1921,  (P-781174),   18OTU, 917.05. 1942;
168.  KUJAWA  Czesław,  kpt. pil. –F/Lt,   ur. 30.07.1905  Chruślin,  pow. Łowicz,   (P-0115),  18 OTU, 930.01.1942,  (KW,  POPil);
169.  KUKUROWSKI  Tadeusz,  kpr. –Cpl,   ur. 09.04.1914,  (P-8263),   300db, z 1DPanc., 920.02.1943;
170.  KULBACKI  Hieronim,  por. obs. –F/O,  ur. 13.10.1910 Wasiliszki,  pow. Nowogródek,  (P-76626),   301db, 901.01.1941,  (KW,  POObs nr 340);
171.  KULIŃSKA  Anastazja,  ochotniczka –WAAF,  ur. 18.04.1920,   300db,  906.07.1946;
172.  KUŁAGOWSKI  Piotr, sierż. r/op. –Sgt,  ur. 28.06.1912,  (P-706495),  18OTU, 917.10. 1944;
173.  KUROPATWA  Stanisław,  plut. pil. –Sgt,   ur.07.03.1917,  (P-782286),   300db, 918.08. 1941;
174.  KUROWSKI Zdzisław, kpr. strz. –Sgt, ur. 23.12.1941,(P-781880),  305db,  923.12.1941,  (KW,  POStrz);
175.  KUSZCZYŃSKI  Bronisław, por. pil. –P/O,  ur. 30.04.1905 Dobra, woj. Łodź,  (P-0009),  304db, 928.05.1941,  (KW,  POPil);
176.  KUZIAN Bolesław, kpt. pil. –F/O,  ur. 23.08.1918 Rosja,  (P-0401),  305db, 918.07.1941;
177.  LASKO Zbigniew,  kpr. bomb. –Sgt,  ur. 28.02.1920, (P-703925),  18OTU, 901.08.1944;
178.  LENARTOWICZ Kazimierz, por. nawig. –F/O,  ur. 02.03.1917 Rosja, (P-2280),  300db, 907/08.03.1944;
179.  LENCZOWSKI Kazimierz, sierż. pil. –Sgt,  (P-780108),  301db, 921.03.1941,  (pośm. odzn. KW, r-z nr 5/41);
180.  LESZKOWICZ  Antoni,  kpr. r/op. –Sgt,  ur. 10.06.1923,  (P-704444),   300db, 923.05. 1944;
181.  LEWCZUK  Michał,  kpr. mech. –LAC,  ur. 01.10.19216,  (P-780882),   18OTU, 905.03. 1943;
182.  LEWICKI  Marian,  kpr. pchor. strz. –Sgt,  ur. 23.07.1917,  (P-706290), 18OTU, 913.07. 1944;
183.  LEWONIEC  Zbigniew,   plut. r/op. –Sgt,   ur. 14.10.1919,   (P-780482), 305 db, 925.06. 1941,  (odzn. pośm. KW, r-z 5/41 i PORtg nr 82);
184.  LEYCHE Jerzy Sławomir, plut. r/op. strz. –Sgt,  ur. 02.04.1918,  (P-781385),  305db, 927.09.1941,  (2xKW, PORtg nr 83);
185.  LICHOTA Wojciech, sierż. r/op. –Sgt,  ur. 18.02.1909,(P-781604),  304db, 906.02.1941;
186.  LIS  Stanisław,  sierż. strz. –Sgt,   ur. 10.02.1914,   P-792920),   18OTU,   919.08.1942;
187.  LIŚKIEWICZ Gustaw, kpr. r/op. –Sgt, ur.29.01.1922, (P-782035),  300db, 907.03.1944;
188.  ŁADODZIŃSKI  Marian Wojciech, st. szer. r/op. strz. –Sgt,  ur. 05.09.1913, (P-784658),  300db, 915.01.1942,  (2xKW, PORtlg nr 168);
189.  ŁÓKSZA Aleksander, kpr. strz. –Sgt,  ur. 27.06.1920, (P-703473),  300db, 907.03.1944;
190.  MACHULAK  Bolesław,  plut. strz. –Sgt,   ur. 26.10.1914,  (P-703158),   300db, 907.03. 1944;
191.  MACIŃSKI  Bernard,  kpr. ucz. pil. –LAC,  ur. 15.05.1915,  (P-783162),  16(P)SFTS, 914.09.1941;
192.  MACIUŁA  Zdzisław,  kpr. ucz. pil. –AC2,  ur. 25.11.1925,  (P-704930),  16(P)SFTS, 902.10.1944;
193.  MADEJ   Stanisław Roman,  por. pil. –F/Lt,   ur. 1917 Gródek  Jagielloński,  (P-1687),  307 dmn, 918.09.1944,  (KW,  POPil);
194.  MADEJOWSKI  Andrzej,  plut. strz. –W/O,  ur. 25.11.1917, (P-781538), 300db, 924.06. 1944;
195.  MAJEWSKI  Stefan  Jerzy,  kpr. ucz. pil. –Sgt,   ur. 14.12.1919,   (P-783846),   18OTU, 927.09.1943;
196.  MAŁCZYŃSKI  Marian,  plut. ucz. pil. –Cpl,   ur. 08.12.1915,  (P-780056),  16(P)SFTS, 925.07.1942;
197.  MAŁKOWSKI  Jan  T. J.,   ppor. nawig. –P/O,  ur. 08.03.1918  Kraków,  (P-2852),  1662  HCU,  921/22.11.1944;
198.  MANEK  Stefan,  kpr. mech. pokł. –Sgt,  ur. 13.01.1922, (P-780277), 1662 HCU, 911.11. 1944;
199.  MAŃKA  Emil,  st. szer. ucz. pil. –LAC,   ur. 21.04.1921,   (P-782800),   16(P)SFTS, 925.11.1941;
200.  MARTOWICZ  Piotr, szer. –AC2, ur.27.06.1905, (P-784447), 16(P)SFTS, 918.07.1941;
201.  MAŚLANKA  Ludwik  Zdzisław,  kpt. obs. –F/Lt,  ur. 09.07.1911 Lwów,  (P-0770),    304db,  911/12.08.1942,  (KSOVM, 4xKW, POObs nr 345);
202.  MATYLIS  Nikodem,  kpt. pil. –F/Lt,  ur. 06.05.1913,  (P-1176),  304db, 923.08.1946,  (KSOVM,  3xKW,  POPil);
203.  MAZURKIEWICZ   Michał Władysław,  ppor. pil. –P/O,  ur. 29.09.1919  Zamość,        (P-1706),  18OTU,  911.07.1942;
204.  MICHALAK Stanisław, st. sierż. mech. pokł. –F/Sgt,  ur.27.08.1908, (P-792092),  304db, 923.08.1946;
205.  MIERNICZEK  Stanisław,  st. sierż. pil. instr. –W/O,  ur. 07.06.1915, (P-780164),  16(P)- SFTS, 919.07.1944;
206.  MIKSZA  Edward,  st. szer. bomb. –F/Sgt,   ur. 05.03.1902,  (P-794664),  305db, 925.05. 1943;
207.  MIKUŁA  Feliks,  plut. mech. pokł. –F/Sgt,   ur. 16.10.1920,  (P-783490), 300db, 904.02. 1946;
208.  MILEWSKI Leszek, kpr. pil. –Sgt, ur. 26.02.1922, (P-704218), 1662 HCU, 911.11.1944;
209.  MINGE  Jan  Józef,  kpr. ucz. pil. –Sgt,   ur. 19.02.1920,   (P-792685),  16(P)SFTS, 906.12.1942;
210.  MISTECKI  Edmund Stanisław, kpr. pchor. ucz. r/op. –Sgt,  ur. 31.10.1917, (P-794315),  18OTU, 902.10.1942;
211.  MODRZEWSKI  Marian  Jerzy,  kpr. strz. –Sgt,  ur. 24.04.1916,  (P-780963),   304db, 912.08.1942,  (KSOVM,  3xKW,  POStrz);
212.  MOLENDA  Józef,  kpr. strz. –Sgt,  ur. –1.12.1911,  (P-792226),   305db,  915.01.1943,  (odzn. pośm. KW, r-z Insp. PSP nr 12/43);
213.  MOSIEWICZ  Wacław,  mjr obs. –F/O,  ur. 30.08.1897  Rosja, (P-1156), 300db, 915.01. 1942;
214.  MROCZEK Euzebiusz, st. szer. ucz. pil. –LAC,  ur. 03.02.1919, (P-792593),  16(P)SFTS, 925.05.1943;
215.  MRUK Kazimierz, sierż. pil. –Sgt,  ur. 10.10.1916 Turostówko, pow. Gniezno, syn Jerze-go Wojciecha i Heleny z d. DOJS,  (P-782362),  305db, 912.06.1941,  (KW,  POPil);
216.  MUCHA  Henryk,  plut. mech. –Cpl,  ur. 24.01.1913, (P-784479),  18OTU, 918.07.1943;
217.  MURAWSKI  Bolesław  Roland,  por. pil. –P/O,  ur. 05.09.1916  Józefówka, woj. Wołyń,  (P-76678),   301db,  902.01.1941;
218.  MYKIETYN  Marian,  sierż. pil. –W/O,   ur. 21.08.1920,   (P-792387),    300db, 913.02. 1945;
219.  NAJDA  Roman,  st. szer. r/op. strz. –Sgt,   ur. 05.02.1917,   (P-783756),   305db, 907.12. 1942;
220.  NICZEWSKI  Stefan,  kpr. r/op. strz. –Sgt,   ur. 08.08.1914, (P-784833),  300db, 906.02. 1942;
221.  NIŻNIK  Adam,  kpr. r/op. strz. –Sgt,  ur. 01.06.1919, (P-783625),  305db,  925.05.1943;
222.  NOCOŃ  Piotr,  kpr. pil. –Sgt,   ur. 04.12.1914,  (P-792042),   301db,  922.01.1942;
223.  NOWAK  Alfons  Antoni  Szymon,  kpt. nawig. –F/O,  ur. 24.10.1908 Niemcy,  (P-0092),  305db, 923/24.12.1941;
224.  OCHĘDZAN  Jan Andrzej,  por. pil. –F/O,   ur. 13.12.1916  Parcice,  pow. Wieluń,       (P-1729),  300 db, 920.12.1943,  (2xKW, r-z 4/43 i 5/43);
225.  OGORZAŁ  Mieczysław Franciszek, kpr. bomb. –F/Sgt,  ur. 06.11.1920,  (P-704316),  300db, 913.02.1945,  (odzn. pośm. KW, r-z nr 5/45);
226.  OLSZYNA  Marian,  por. pil. –P/O, ur. 12.05.1916  Moskwa, (P-76680),  301db, 901.01. 1941;
227.  OMIELASZKO   Michał,   sierż. pil. –Sgt,   ur. 18.05.1914,   (P-781303), 304db, 912.08. 1942,  (KSOVM,  3xKW,  POPil);
228.  OPUCHLIK  Jan Wilhelm, st. szer. ucz. pil. –LAC,  ur. 09.06.1918, (P-794488),  16(P)- SFTS, 918.11.1942;
229.   OPULSKI  Tadeusz  Michał,  kpt. pil. –F/O,   ur. 28.10.1906  Tartaków,  woj. Lwów,     (P-1081),  18OTU, 912.05.1943,  (3xKW,  POPil);
230.  OSTASZEWSKI  Stanisław Marian, por. nawig. –F/O,  ur. 13.05.1915 Krosno, (P-0093),  305db, 914.03.1942,  (KSOVM,  4xKW,  POObs);
231.  OSTROWSKI  Edmund,  kpr. nawig. –Sgt,  ur. 21.04.1922, (P-794586),  305db, 922.02. 1944;
232.  PASICH  Kazimierz,  plut. r/op. strz. –Sgt,  ur. 30.03.1920,  (P-784835), 305db, 915.04. 1942,  (KSOVM, 3xKW,  PORtg nr 112);
233.  PASIERSKI  Józef,  kpr. r/op. –Sgt,  ur. 03.03.1918,  (P-794026),   301db,  909.01.1943;
234.  PASTERNAK  Tadeusz, kpr. strz. –Sgt,  ur. 02.06.1916,  (P-704094),  18OTU,  912.05. 1943;
235.  PAWLIK  Józef,  plut. pil. –Sgt,  ur. 17.03.1921,  (P-780953),   18OTU,  920.05.1944;
236.  PAWŁOWSKI  Piotr,  kpr. strz. –Sgt,  ur. 10.10.1914, (P-705430),  18OTU,  920.05. 1944;
237.  PETRY  Tadeusz,  TTC,  922.10.1946;
238.  PĘSKI  Włodzimierz,  kpt. obs. ucz. pil. –F/Lt,   ur. 01.03.1912  Rosja,   (P-76725),  16(P)SFTS, 912.05.1944,  (KSOVM,  4xKW,  POObs);
239.  PIEKARSKI  Leon  Leonard,  por. nawig. –F/O,   ur. 20.12.1909 Warszawa,   (P-2112),  305db,  905.10.1944;
240.  PIETRUSZEWSKI  Wiesław Leszek, kpr. pchor. pil. –Sgt,  ur. 25.08.1919,  (P-793339),  304db, 915.04.1941;
241.  PIETRUSZKA  Stanisław,  por. pil. –P/O,   ur. 27.08.1916  Gruszów,  pow. Myślenice,  (P-1379),  301db, 922/23.06.1941,  (KSOVM,  4xKW,  POPil);
242.  PIOTROWSKI  Wacław,  por. łączn. ucz. pil. –Lt,   ur. 23.05.1918 Lwów,   (P-?),  16(P)SFTS, 916.03.1945;
243.  PIÓREK  Stanisław  Łukasz,  kpr. pchor. nawig. –Sgt,  ur. 24.02.1914,  (P-703858),  18OTU, 929.09.1943;
244.  PIWODA  Franciszek, kpr. r/op. –Sgt,  ur. 21.12.1916, (P-706546),  1662 HCU, 911.11. 1944;
245.  PŁUSA  Andrzej  Józef,  por. nawig. –P/O,  ur. 07.07.1919 Kraków,   (P-1969),   305db, 912/13.01.1943;
246.  PODZIEMSKI  Jan, plut. r/op. strz. –Sgt, ur. 26.09.1915, (P-781767),  305db, 918.07. 1941;
247.  POKORNIEWSKI  Fabian Józef, por. pil. –F/O,  ur. 04.06.1916 Wielka Radomska, pow. Wąbrzeźno,   (P-0086),  300db, 921.06.1943;
248.  POLCZYK  Jerzy,  ppor. pil. –P/O, ur. 14.04.1917 Miechów, (P-1615),  18OTU, 930.01. 1942;
249.  POPEK  Mieczysław  Edmund,   st. sierż. pil. –W/O,  ur. 30.10.1916,  (P-782474),  16(P)SFTS,  915.01.1944,  (3xKW,  pośm. odzn. KSOVM);
250.  POPOWICZ  Tadeusz, sierż. mech. pokł. –Sgt,  ur. 14.04.1911, (P-782374),  300db, 924.06.1944;
251.  POŻDŻAŁ  Hilary, chor. –W/O,  ur. 14.01.1892,  (P-703531),  Baza PSP,  919.09.1945;
252.  PRUSAK Klemens, sierż. pil. –F/Sgt,  ur. 22.11.1914,  (P-782599),  303dm, 927.02.1945,  (2xKW, r-z nr 6/44 i 5/45,  POPil, r-z nr 19/44);
253.  PULNAROWICZ Zbigniew, kpr. ucz. pil. –LAC,  ur. 09.12.1921, (P-704945),  16(P)- SFTS, 909.06.1944;
254.  RADOŃSKI  Jan Sylweriusz, kpr. bomb. –Sgt,  ur. 20.06.1917,  (P-704017),  1662 HCU, 921.11.1944;
255.  RAMERT Jerzy Marian, por. pil. –F/O,  ur. 18.01.1909 Jarosław,  (P-1394),  7AACU, 928.08.1942;
256.  REBUSZYŃSKI  Włodzimierz, por. pil. –P/O, ur. 30.01.1911 Sędziszów, pow.Jędrzejów,  (P-1162),  301db, 925.07.1941,  (2xKW);
257.  REDA  Wacław, por. obs. -P/O),  ur. 26.10.1917 Latowicze, (P-0088),  301db, 922/23.01. 1942,  (KSOVM,  4xKW);
258.  REWERS  Edmund Jan, szer. ucz. pil. –LAC,  ur. 22.06.1918 w USA,  (P-794679),  16(P)SFTS, 919.09.1942; ekshumowany  16.11.1949;
259.  ROBASZEWSKI Władysław, plut. pil. –F/Sgt,  ur. 26.03.1916,  (P-792391),  300db, 908.01.1946;
260.  RODZIEWICZ  Lech Jan, plut. pil. –Sgt,  ur. 26.06.1919, (P-792246),  304db, 929.07. 1943,  (KW,   POPil);
261.  ROLECKI  Jan,  szer. mech. –LAC,  ur. 11.11.1921,  (P-794677),   304db,  919.03.1943;
262.  ROZPARA  Henryk,  plut. pil. –Sgt,  ur. 21.01.1921,  (P-782473),  305db,  923.12.1941,  (KW,  POPil);
263.  RÓZGA  Roman,  plut. bomb. –W/O,  ur. 14.03.1919, (P-782342),  300db, 908.01.1946;
264.  RÓŻEWICKI  Bolesław Dobiesław, plut. strz. –Sgt,  ur. 09.06.1914, (P-793003),  301db, 918.11.1940;
265.  RUCIŃSKI  Witold Wacław, sierż. mech. pokł. –F/Sgt,  ur.18.11.1921, (P-792655),  1662 HCU, 921.11.1944;
266.  RUEGER  Stefan Piotr, kpr. strz. –Sgt,  ur. 01.07.1923,  (P-794248),  305db, 929.08. 1942;
267.  RUSZEL  Ludwik, plut. r/op. strz. –Sgt,  ur. 07.04.1914,  (P-794191),  304db, 920.08. 1942;
268.  RYBIŃSKI  Czesław, plut. mech. pokł. –Sgt,  ur.14.05.1914, (P-780062),  300db, 923.05. 1944;
269.  RYMKIEWICZ  Czesław,  por. pil. –F/O,  ur. 03.08.1911  Wilno,   (P-0518),   305db, 913/14.03.1942;
270.  RZETELNY Jan, plut. strz. –Sgt,  ur. 10.07.1920, (P-704227),  1662 HCU, 911.11.1944;
271.  SADOWSKI  Bolesław,  kpt. obs. –F/O,  ur. 26.11.1904  Rosja, (P-1414),  301db, 902.01. 1941,  (odzn. pośm. KW, r-z nr 3/41);
272.  SADOWSKI  Jan,  sierż. r/op. –Sgt,  ur. 13.09.1919, (P-792642),  18OTU,  930.01.1942;
273.  SADOWSKI  Stanisław,  kpt. pil. instr. –F/Lt,  ur. 17.03.1914 Zmiennica,  pow. Rzeszów,  (P-0121),  16(P)SFTS, 916.03.1945,  (KSOVM);
274.  SADURSKI  Zygmunt,  st. szer. r/op. strz. –Sgt,  ur. 24.04.1921 w Rejowcu,  (P-784033),  300db, 907.02.1942,  (PORtg nr 133);
275.  SASIN  Wacław,  kpr. strz. –Sgt,  ur. 26.10.1916,  (P-781342),   305db,   914.03.1942;
276.  SAWICKI  Jerzy, sierż. bomb. –Sgt,  ur. 28.12.1913, (P-793799),  18OTU, 921.10.1943;
277.  SAWICKI  Józef, plut. kier. –LAC,  ur. 12.03.1915, (P-703549),  6317esk.tech., 927.09. 1946;
278.  SAWICZ  Kazimierz, plut. r/op. –Sgt,  ur. 10.08.1916,  (P-780200),  301db, 902.01.1941,  (2xKW,  PORtg nr 27);
279.  SCHANDLER  Jan,  por. pil. –F/Lt,   ur. 18.06.1920,  (P-2428),   303 dm,   902.01.1946,  (KW,  POPil);
280.  SCHMIDT  Stanisław Paweł Stefan, kpr. pchor. ucz. pil. –LAC,  ur. 18.04.1920, 16(P)- SFTS, 905.05.1943;
281.  SCHULZ   Adam  Ludwik,  por. obs. –F/O,  ur. 24.12.1908 Lwów,  (P-0783),   304db, 915.10.1942,      (POObs);
282.  SĘDZIMIR  Bronisław  Władysław, kpr. strz. –Sgt,  ur. 20.12.1906,  (P-780511),  305db, 902.06.1942,  (KSOVM,  3xKW,  POStrz);
283.  SIERŻĘGA  Marian, st. szer. ucz. pil. –LAC,  ur. 16.10.1919, (P-704460),  16(P)SFTS, 926.02.1944;
284.  SIUDAK  Władysław, kpr. strz. –Sgt,  ur. 05.04.1913,  (P-794876),  305db, 907.12.1942,  (KW, POStrz);
285.  SIUZDAK  Tadeusz Marian Mieczysław, por. pil. –F/O,  ur. 10.02,1913 Czortków,  woj. Tarnopol,  (P-0184),  304db,  911/12.08.1942,  (2xKW,  POPil, POObs);
286.  SIWIEC  Jan, por. obs. –P/O,  ur. 24.10.1915 Wilno,  (P-1141),  305db,  923/24.12.1941,  (KW,  POObs);
287.  SKIBIŃSKI  Józef,  kpr. –AC2,  (P-703795),  ur. 14.01.1912,  16(P)SFTS,  921.03.1943;
288.  SKÓRA  Aleksander Kazimierz,  ppor. ucz. r/op. –P/O, ur. 13.04.1920 Dębica, (P-1671),  18 OTU, 918.05.1942;
289.  SŁABIKOWSKI  Mieczysław, st. szer. strz. –Sgt,  ur. 03.12.1918,  (P-781592),  300db,  927.03.1942;
290.  SOBCZYK  Bolesław, st. sierż. elektr. –F/Sgt,  ur. 08.10.1898,  (P-793279),  16(P)SFTS, 927.10.1944;
291.  SOKOLIŃSKI  Tadeusz Włodzimierz Bronisław,  kpt. nawig. –F/O, ur. 06.10.1901 Kra-ków,  (P-0204),  301db, 909.01.1943,  (KW,  POObs);
292.  SOLECKI  Mieczysław, sierż. pil. –Sgt,  ur. 22.10.1909,  (P-793230),  18OTU, 921.10. 1943;
293.  STAERZ Zbigniew Kazimierz, kpt. pil. instr. –F/Lt,  ur. 15.11.1911, (P-057), 16(P)SFTS, 918.02.1945, (KSOVM);
294.  STANIEWSKI  Józef, st.sierż. bomb. –F/Sgt, ur. 01.01.1911, (P-782318), 300db, 924.06. 1944;
295.  STANKIEWICZ  Ryszard Franciszek,  ppor. pil. –F/O,  ur. 15.08.1915 Turno, pow. Nie-szawa,  (P-1737),  303 dm, 915.12.1942,  (3xKW,  POStrz);
296.  STAŃCZUK  Edmund,  plut. –Cpl,  ur. 29.09.1913,  (P-781875),  18OTU, 910.09.1943;
297.  STASZEK  Zygmunt, st. szer. –AC2,  ur. 21.10.1915, (P-792397),  16(P)SFTS, 930.11. 1941;
298.  STEC Władysław, st. sierż. strz. –F/Sgt, ur.06.01.1912, (P-794733),  300db, 924.06.1944;
299.  STEFANICKI  Tadeusz  Jan,  kpt. pil. –F/Lt,  ur. 14.05.1905  Lwów,  (P-0057),  305db, 912.06.1941;
300.  SULIŃSKI Romuald, ppłk pil. –W/Cdr, ur. 13.12.1908,  (P-76647),  300db, 904.02.1946,  (KSOVM,  4xKW,  POPil,  DSO,  DFC);
301.  SUŁGUT  Czesław  Kazimierz,  ppor. strz. –F/O,  ur. 10.02.1918,  (P-2930),  300db, 904.02.1946,  (KSOVM,  4xKW);
302.  SYLWESTROWICZ  Jan,  sierż. r/op. strz. –Sgt,   ur. 10.02.1911,  (P-793771),   305db, 918.07.1941,  (KW);
303.  SZAFRAN  Edward Jerzy, plut. pchor. pil. –W/O,  ur. 04.09.1918,  (P-783434),  300db, 920.02.1943;
304.  SZAREK  Stefan,  plut. pil. –F/Sgt,  ur. 28.03.1918,  (P-792039),   305db,  922.02.1944;
305.  SZCZURZYŃSKI  Tadeusz  Józef,  kpr. r/op. strz. –Sgt,  ur. 26.01.1920,  (P-784796),  300db, 921.06.1943;
306.  SZELA  Zbigniew  Jan,  por. nawig. –F/O,   ur. 23.05.1915  Węgry,   (P-0007),   305db, 901/02.06.1942;
307.  SZMAJDROWICZ  Tadeusz  Jerzy,  sierż. r/op. strz. –Sgt,  ur. 02.10.1919,  (P-780068),  300db,  929.10.1940,  (PORtg nr 2);
308.  SZNIDEL  Stefan,  kpt. pil. –F/O,  ur. 15.04.1904 Rogowicze, pow. Horochów,  (P-0612),  305db, 915.04.1942,  (KSOVM);
309.  SZTUBA  Stanisław Mieczysław, st. szer. pom. mech. -LAC,  ur. 04.12.1916, (P-792539),  301db, 914.01.1942;
310.  SZWANDT  Michał, sierż. bomb. –W/O,  ur. 08.11.1917,  (P-794532),  300db, 904.02. 1946;
311.  SZWEDE Tadeusz, ppor. pil. –F/O,  ur. 17.09.1920,  (P-2353), 16(P)SFTS, 925.03.1944;
312.  SZWEDOWSKI  Henryk, chor. pil. –W/O, ur. 19.01.1901, (P-780120), 17SFTS, 926.07. 1946,  (3xKW);
313.  SZYLLING  Jerzy Henryk, kpr. pchor. ucz. pil. –LAC, ur.21.11.1921, (P-704281), 16(P)- SFTS, 923.08.1943;
314.  ŚWITALSKI  Aleksander Brunon,  por. obs. –F/O,  ur. 07.08.1913 Bydgoszcz,  (P-0869),  18 OTU, 917.05.1942;
315.  TABACZYŃSKI  Antoni,  (P-784873),  TTC, 919.05.1947;
316.  TABACZYŃSKI  Ernest Ryszard, kpr. strz. –Sgt,  ur. 20.06.1918,  (P-793717),  301db, 909.01.1943;
317.  TALIK  Jan,  kpr. pil. –LAC,  ur. 26.01.1919,  (P-784257),  16(P)SFTS,  928.04.1943;
318.  TĘGOWSKI  Czesław,  ppor. strz./rtg –Sgt,  ur. 31.08.1919 Kielce,  (P-781654),  301db, 922/23.06.1941;
319.  TOFIN  Stanisław,  st. sierż. pil. –Sgt,  ur. 20.08.1905, (P-782062),  304db,  906.02.1941;
320.  TOKARZEWSKI  Jan Andrzej,  kpr. strz. –Sgt,  ur. 17.08.1916, (P-782024),   18OTU, 930.01.1942;
321.  TOMASZEWSKI  Ignacy,  kpr. ucz. pil. –AC2,  ur. 01.02.1920, (P-704806), 16(P)SFTS,  919.07.1944;
322.  TOMASZEWSKI  Janusz,  ppor.pil. –Sgt, ur.25.04.1916 Warszawa, (P-783678), 305db, 918.07.1941,  (KW);
323.  TRZNADEL  Jan  Józef,  ppor. r/nawig. –P/O, ur. 03.05.1919 Kraków,  (P-2740),  305db, 916.08.1944;
324.  TULISZKA  Edmund, plut. r/op. strz. –Sgt, ur. 21.10.1910, (P-793782), 18OTU, 919.08. 1942,  (PORtg);
325.  TWARDOWSKI Jan,  sierż. strz. –Sgt,  ur. 24.06.1922,  (P-703085),  305db,  914.11. 1943;
326.  TYCHOLIS  Antoni,  szer. strz. –Sgt,  ur. 10.01.1922,  (P-794730),  304db, 920.08.1942;
327.  TYRAŁA  Tadeusz  Jan,  por. pil. –F/O,  ur. 24.05.1909 Sanka,  pow. Kraków,  (P-1128),  301db,  909.01.1943;
328.  ULICKI  Józef,  st. szer. strz. –Sgt,   ur. 02.03.1916,   (P-794201),   305db,   902.06.1942;
329.  URBAŃSKI  Józef,  por. pil. –F/Lt,  ur. 20.03.1910 Oleśnica, woj. Łódź,  (P-0878),  FTC RAF, 916.06.1944;
330.  VEIT  Wojciech,  ppor. pil. –P/O,  ur. 16.05.1916 Kijów,  (P-1630),  300db, 906.02.1942;
331.  WALAWSKI  Janusz Jerzy,  por. pil. –F/Lt, ur. 25.02.1917 m. Elbrus, Kaukaz,  (P-1808),  316dm, 920.05.1945,  (KSOVM,  3xKW,  POPil,  DFC);
332.  WALCZAK  Radomir,  kpt. pil. –F/Lt,  ur. 02.03.1914 Hamburg,  (P-1442),  16(P)SFTS, 918.02.1945,  (KSOVM,  KW);
333.  WANICKI  Stefan,  st. sierż. –F/Sgt,  ur. 02.09.1896,  (P-784836),  306dm,  914.11.1945;
334.  WAROCZEWSKI  Jan Stanisław, kpt. pil. –P/O,  ur. 25.12.1911 Suchedniów, woj. Kiel-ce,  (P-0016),  304db, 928.05.1941;
335.  WASILENKO  Wiktor,  kpr. strz. –Sgt,  ur. 22.10.1922,  (P-781021),   305db,  927.09. 1941;
336.  WASILEWSKI   Leszek  Teofil,  por. obs. –F/O,  ur. 16.06.1908 Łódź,  (P-0795),  304db, 920.08.1942;
337.  WAŚKOWIAK  Stanisław, st. szer. ucz. pil. –LAC,  ur. 23.03.1917,  (P-793142),  16(P)- SFTS, 925.11.1941;
338.  WAYDOWICZ  Stanisław, sierż. pchor. ucz. pil. –Sgt,  ur.07.05.1915, (P-703229), 16(P)- SFTS, 902.09.1943;
339.  WESOŁOWSKI  Zygmunt, plut. strz. –Sgt,  ur. 18.12.1914, (P-792279),  301db, 907.07. 1942;
340.  WĘGRZYN  Henryk,  sierż. r/op. strz. –Sgt,  ur. 16.04.1915, (P-781192), 300db, 929.12. 1940,  (PORtg nr 34,  pośm. odzn. KW, r-z Insp. PSP nr 3/41);
341.  WIDAWSKI  Antoni,  por. pil. –F/Lt,   ur. 27.01.1911  Lublin,   (P-1632), 305db, 924.09. 1944;
342.  WIECZOREK  Cezary,  kpt. obs. –F/O,  ur. 31.10.1909 Lechlin,  pow. Wągrowiec,  woj. Poznań,   (P-0040),  304db, 927/28.05.1941,  2xKW,  POObs);
343.  WIELICZKO  Kazimierz Zygmunt,  por. pil. –F/O,  ur. 25.02.1915 Parafia Nowa,  pow. Dzisna,  (P-0341),  305db, 901/02.06.1942,  (3xKW,  POPil,  bryt. Medal Jerzego);
344.  WINIAREK  Jan,  kpt. pil. –F/Lt,  ur. 13.02.1914,  (P-0650),  16(P)SFTS,  906.09.1945,  (KSOVM,  2xKW,  POPil);
345.  WIŚNIEWSKI  Andrzej,  por. obs. –F/O,  ur. 27.06.1915 Warszawa,  (P-1222),  18OTU, 918.05,1942,  (KW,  POObs);
346.  WIŚNIEWSKI  Michał  Egidiusz,  ppor. bomb. –P/O,  ur. 28.05.1910  Lusławice,  pow. Brzesko,  (P-2796),  1662 HCU, 911.11.1944, ekshumowany 24.01.1964;
347.  WIZE  Antoni,  por. r/op. –F/O,   ur. 04.06.1915,  (P-2441),   53dt RAF,  922.11.1945,  (PORtg nr 100);
348.  WOJTECZKO  Stefan,  plut. r/op. –Sgt,   ur. 11.11.1918,   (P-784126),   301db, 907.07. 1942,  (KW);
349.  WOJTOWICZ  Marian  Jan,  por. obs. –F/O, ur. 10.12.1913, (P-0076),   305db, 912.06. 1941,  (2xKW,  POObs);
350.  WOJTOWICZ  Stanisław  Rudolf,  kpr. strz. –Sgt,  ur. 01.01.1919,  (P-784066),  304db, 912.08.1942,  (KSOVM,  3xKW,  POStrz);
351.  WÓJCICKI  Kazimierz  Jan,  por. pil. –F/O, ur. 01.03.1914 Sambor,  (P-76656),  305db, 925.10.1942,  (KSOVM,  4xKW,  POPil);
352.  ZAKROCKI  Mieczysław, st. sierż. nawig. –W/O,  ur. 07.11.1914, (P-780215),  307 dmn, 902.12.1944,  (4xKW,  POPil);
353.  ZAKRZEWSKI  Edward  Paweł,  kpt. pil. –S/Ldr,   ur. 17.09.1912 Kielce,   (P-0062),  18OTU,  912.05.1943,  (KSOVM nr 9364);
354.  ZARĘBOWICZ Michał, sierż. pil. –Sgt,  (P-784772),  18OTU, 929.03.1943;
355.  ZAWISTOWSKI  Józef,    kpr. r/op. strz. –Sgt,   ur. 29.09.1918,   (P-793168),    305db, 902.06.1942,  (KSOVM,  KW,  POStrz);
356.  ZIELIŃSKI  Antoni  Aleksy,  ppor. pil. –P/O,   ur. 02.05.1917  Zaosie,  pow. Brzeziny,  (P-1954),  304db,  920.08.1942,  (KSOVM,  3xKW,  POPil);
357.  ZIRKWITZ  Aleksander Aleksy, por. obs. strz. –F/O,  ur. 30.01.1899 Brześć nad Bugiem,  (P-0074),  305db,  912.06.1941;
358.  ŻMUDA  Adam, kpr. ucz. pil. –LAC,  ur. 04.04.1918, (P-792020),  16(P)SFTS, 914.04. 1943;
359.  ŻOŁNOWSKI  Władysław,  st. sierż. pil. –Sgt,   ur. 28.10.1906,   (P-792950),   304db, 906.05.1941,  (2xKW, POPil);
360.  ŻYWICKI  Juliusz  Jan,  ppor. nawig. –P/O,  ur. 10.01.1920 Lwów,  (P-2535),  18OTU, 923.02.1944;
361.  ADYNKIEWICZ  Antoni,  strz.,  1SBSpad., 908.07.1944;
362.  BIAŁOSKÓRSKI  Tadeusz,  strz.,  1SBSpad., 908.07.1944;
363.  BIRYŁO  Stanisław, strz.,  1SBSpad., 908.07.1944;
364.  BOJAKOWSKI  Michał,  strz., 1SBSpad., 908.07.1944;
365.  BUGIELSKI  Rudolf, por.,  ur. 06.11.1911 Zręcin, pow. Krosno,  III/1 SBSpad., 908.07.1944;
366.  DOBROWOLSKI  Stanisław, strz.,  1SBSpad., 908.07.1944;
367.  DUKIEWICZ  Jan,  1SBSpad., 926.06.1943;
368.  GÓRCZYŃSKI  Mieczysław, plut.,  1SBSpad., 908.07.1944;
369.  GÓRSKI  Franciszek, strz.,  1SBSpad., 908.07.1944;
370.  HARASIMOWICZ  Leonard, st. strz., 1SBSpad., 908.07.1944;
371.  JAREMCZUK  Jakub, strz., 1SBSpad., 908.07.1944;
372.  JAWORSKI  Stanisław,  1 BSpad., 908.07.1944;
373.  KACZMARCZYK  Stanisław,   1SBSpad., 901.04.1945;
374.  KADEJ  Marian, st. strz., 1SBSpad., 908.07.1944;
375.  KANIA  Kazimierz,  st. strz., 1SBSpad., 908.07.1944;
376.  KORZONKIEWICZ  Teofil, st. strz.,  1SBSpad., 908.07.1944;
377.  KUCA  Bolesław,  1SBSpad., 913.07.1944;
378.  LEWANDOWSKI  Paweł,  1SBSpad., 924.05.1945;
379.   ŁYSEJKO  Józef,  1SBSpad., 915.08.1944;
380.  MACHOŃ  Bronisław, kpr., 1SBSpad., 908.07.1944;
381.  MAŁYSZ  Ludwik,  1SBSpad., 925.05.1945;
382.  MAMOŃCZYK  Aleksander,  1SBSpad., 927.07.1944;
383.  MAZUR  Michał, strz.,  1SBSpad., 908.07.1944;
384.  MIKICIUK  Tadeusz,  1SBSpad., 920.09.1944;
385.  PAŃCZYSZYN  Michał,  1SBSpad., 906.08.1944;
386.  PIETRASZEK  Jan Ludwik, por.,  ur. 07.01.1913 Zamość,  1BStrz., 911.07.1942;
387.  PIÓR  Gracjan,   1SBSpad., 908.01.1945;
388.  PIWOWARCZYK  Jan, kpr.,  1SBSpad., 9 08.07.1944;
389.  PLIZGA  Józef,  kpr.,  1 SBSpad., 908.07.1944;
390.  PODOLSKI  Józef,  strz.,  1SBSpad., 908.07.1944;
391.  SIEKIERKO  Bronisław, strz.,   1SBSpad., 908.07.1944;
392.  SIKORA  Jan, strz.,  1SBSpad., 908.07.1944;
393.  SOKOLSKI  Eugeniusz,  st. strz.,  1SBSpad., 908.08.1944;
394.  SYGUDA  Józef,  16 SBPanc., 916.05.1947;
395.  SZYMOŃSKI   Bronisław, sierż. pchor., 1SBSpad., 908.07.1944;
396.  TRYBUS  Stanisław, ppor.,  ur. 07.11.1919 Wojaszówka, pow. Krosno,  III/1 SBSpad., 908.07.1944;
397.  WIERZBICKI  Jan,  1SBSpad., 908.07.1944;
398.  ZIELIŃSKI  Eryk,  plut. pchor. mgr,  (P-30997),  1SBSpad., 908.07.1944;
399.  BENIOK  Paweł, kpr. –LAC,  PRC,  (lat 26), 902.01.1947;
400.  BERNATOWICZ  Karol, sierż. –Sgt,   (P-30009265),  PRC, (lat 54), 919.08.1947;
401.  DZIWAK  Władysław, W/O Class II,  (P-780103),   PRC,  (lat 50), 906.12.1946;
402.  KLIMENKO  Józef,  91 Obóz Rep., 913.11.1945;
403.  KONAS  Jędrzej,  Sgt,  (P-705701),  PRC, (lat 23), 931.10.1947;
404.  KOZIELSKI  Józef,  WP, 911.06.1946;
405.  KSOK  Franciszek,  7 SzWoj, 914.12.1946;
406.  MAKSYMOWICZ  Józef, W/O Class II,  (P-782016),  PRC,  (lat 30), 927.05.1947;
407.  MIERZEJEWSKI  Andrzej S.,  10 bdrag., 916.09.1943;
408.  MRÓWCZYŃSKI  Bronisław, Staff Sgt,  (P-780281),  PRC,  (lat 43),  906.06.1947;
409.  NAPIERALSKI  Edmund, por. –Lt,   PRC,  (lat 36), 918.08.1947;
410.  SIEMIŃSKI  Wacław, W/O Class I,  (P-782220),  PRC,  (lat 33), 906.05.1947;
411.  SZKLARSKI  Tadeusz Roman, por. –Lt,  (P-2563),  PRC, 926.08.1947;
............................................................................................
 
STATYSTYKA:
 Na cmentarzu pochowano 411 Polaków, w tym 3 Prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej i 408 żołnierzy Wojska Polskiego. Z tej liczby to:
I. 351 żołnierzy Polskich Sił Powietrznych:
a) rodzaj lotnictwa:
- bombowe: - 191;
- myśliwskie: - 16;
- szkolne: - 140;
- inne: - 4.
b) jednostki wojskowe:
- 300db- 63;
- 301db-30;
- 302dm-1;
- 303dm-3;
- 304db- 32;
- 305db- 66;
- 306dm- 2;
- 307dmn- 5;
- 316dm- 1;
- 219dmn RAF- 2;
- 288dm RAF- 1;
- 577dm RAF- 1;
- 57dt RAF- 1;
- 18OTU- 62;
- 58OTU- 1;
- 16(P)SFTS- 54;
- 1662 HCU- 14;
- 7 AACU- 2;
- 1485 BGS Fl.- 1;
- 12(P)AFU- 1;
- 93Gr. RAF- 1;
- TTC- 2;
- 1617 esk. tech.- 1;
- FTC RAF- 1;
- Baza PSP- 1;
- CWP- 1;
- WSLot.- 1;

II. 57 żołnierzy Wojska Polskiego różnych rodzajów wojsk i służb:
- Sztab Główny Naczelnego Wodza- 4 (gen. SIKORSKI, gen. KLIMECKI, płk MARECKI i kpt. mar. PONIKIEWSKI;
- 1 SBSpad. – 38;
- 1 SBStrz. – 1;
- 16 SBPanc. – 1;
- PRC – 9;
- 91 Obóz Rep. – 1;
- 7 SzWoj. – 1;
- 10 bdrag. – 1;
- inne JW. WP – 1.

III. Korpusy osobowe, specjalność wojskowa, odznaczenia bojowe:
- oficerów: -128 (w tym 2 generałów, 68 pilotów, 51 nawigatorów i strzelców samolotowych, 2 skoczków spadochronowych, 5 inne specjalności);
- chorążych, podoficerów i szeregowców: -280 (w tym 74 pilotów, 158 nawigatorów, bombardierów, strzelców samolotowych i mechaników lotniczych, 36 spadochroniarzy, 12 inne specjalności);

IV. Inne dane osobowe:
- 1 kobieta (KULIŃSKA  Anastazja, ochotniczka – ACW1, WAFF przy 300 db);
- najmłodsi żołnierze: (KOZŁOWSKI Zdzisław –17 lat i 8 m-cy,  MACIUŁA Zdzisław –18 lat i 11 m-cy,  WASILENKO Wiktor –18 lat i 11 m-cy);
- średnia wieku poległych lotników: -27,5 roku;
- średnia wieku wszystkich pochowanych żołnierzy: - 27,5 roku.

V. 305 dywizjon bombowy „Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego:
 Pochowani lotnicy na cmentarzu:
- oficerów: -27;
- podoficerów: -39;
- pilotów: -23;
- nawigatorów, bombardierów, strzelców samolotowych: -42;
- mechaników naziemnych; -1;
- poległo w czasie lotów bojowych: -43;
- poległo w czasie lotów szkolnych i treningowych: -20;
- inne wypadki: -3;
- średnia wieku poległych lotników: -27,5 roku.


ŹRÓDŁA INFORMACJI:
- Olgierd CUMFT,  Hubert Kazimierz KUJAWA „ Księga Lotników Polskich Poległych Zmarłych i Zaginionych 1939 – 1946”, wyd. MON, Warszawa 1989.
- Tadeusz KRYSKA –KARSKI „Straty Korpusu Oficerskiego 1939 – 1945”,  wyd. Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1996.
- Jerzy B. CYNK „Polskie Siły Powietrzne w wojnie 1939 – 1943”, tom I, AJ-Press 2001.
- Józef ZIELIŃSKI „305 Dywizjon Bombowy Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im. Mar-szałka Józefa Pilsudskiego”, DW Bellona, W-wa 2002.
- Wojtek MATUSIAK „306 Dywizjon Myśliwski Toruński”, DW Bellona, W-wa 2003.
- Betty LEMENTS and R. L. GRASSE „ List of Polish Soldiers from World War Two who lie buried at the Newark- upon- Trent Cemetery, London Road, Nottinghamshire, England”, internet: „Fallen Soldiers, Part Two”- http://felsztyn.tripod.com/id20.html  
- Krzysztof MRUK „Zbiory prywatne”.Quick Links

Contact Us

Webmaster Message