banner

Free Genealogy

since 1995

Surname List: Begins with ?


Tree:  

Show surnames starting with

[no surname] " ' ( * + , - . 1 8 ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ _   Ł Є І А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Ф Х Ц Ч Ш Я Ґ € €


Show all surnames (sorted alphabetically)   |   Main surname page

All surnames beginning with ?, sorted alphabetically (total individuals):

1. ? (1)
2. ? (227)
3. ? (ojciec Agnieszki) (1)
4. ? Hinczy (1)
5. ? marcina (1)
6. ? SANS NOM (15)
7. ?(Mazur) (21)
8. ?? (56)
9. ?? nnn (1)
10. ??? (54)
11. ???? (2)
12. ???? Payne, May (1)
13. ???? Whitfield (1)
14. ???towska (1)
15. ??cka (1)
16. ??cki vel Jan Turek ??cki (1)
17. ??dzki h. ?odzia (1)
18. ??dzki z ?odzi h. ?odzia (3)
19. ??komianka (1)
20. ??rawska (1)
21. ??t (1)
22. ?a?oga vel Za?ug (1)
   23. ?abiska (1)
24. ?abiski (2)
25. ?abiski z Ko?cielca h. Leszczyc (2)
26. ?abyski z ?obiszyna Nosz ol. de ?abiszyno (1)
27. ?aga?ska vel Zagda?ska (1)
28. ?aradzianka? (1)
29. ?arnoski (1)
30. ?arnowska vel Pa? (1)
31. ?arnowski (2)
32. ?arnowski Kaczmarek vel ?urowski (1)
33. ?aski h. Korab (1)
34. ?ekie?ska (1)
35. ?elenecka vel Zel?cka itp. (1)
36. ?ELSKA (1)
37. ?erkowska z ?erkowa (1)
38. ?ernicki (1)
39. ?erniska (1)
40. ?jereczek (1)
41. ?Król? (1)
42. ?liwi?ski (1)
43. ?liwie?ska (2)
44. ?machowska (1)
   45. ?machowska h. Na??cz (1)
46. ?machowski (2)
47. ?machowski h. Na??cz (3)
48. ?Miaszczy (2)
49. ?migielska z Bnina h. ?odzia (1)
50. ?o? z Grodkowa h. B?browa (2)
51. ?o? z Grodkowa h. D?browa (1)
52. ?odzia (3)
53. ?odzia h. ?odzia (2)
54. ?odzia z ?odzi (1)
55. ?odzki h. ?odzia z ?odzi (1)
56. ?odzki z ?odzi h. ?odzia (11)
57. ?opuchowska h. Leszczyc (1)
58. ?opuchowski h. Leszczyc (1)
59. ?ow?cka (1)
60. ?ow?cka h. Na??cz (1)
61. ?ow?cka z ?ow?cina h. Na??cz (1)
62. ?ow?cki (3)
63. ?ow?cki h. Na??cz (2)
64. ?ow?cki z ?ow?cina h. Na??cz (1)
65. ?Staunnet (1)
66. ?uczak (1)
   67. ?uczak vel Golicki (1)
68. ?uczak vel. Golicki (1)
69. ?ugowski Lasowski (1)
70. ?UKOMSKA (1)
71. ?UKOMSKI (1)
72. ?ukowska (3)
73. ?ukowska z ?ukowa (2)
74. ?ukowska z ?ukowa h. Top?r vel Bia?o?liwska (1)
75. ?ukowski (2)
76. ?ukowski h. Top?r (Pa?uka) (1)
77. ?ukowski vel Granowski (1)
78. ?ukowski z ?ukowa (3)
79. ?ukowski z ?ukowa h. Top?r (2)
80. ?ukowski z Bia?o?liwia (1)
81. ?UR (1)
82. ?urawski (4)
83. ?urowski Vel Frelak? vel Trela (1)
84. ?w... (1)
85. ?wi?tek (11)
86. ?wi?ty Szwedzki (1)
87. ?wiatek (1)
88. ?wiatope?k?wna (1)
   89. ?wida-Szamotulski z Dzwonowa (1)
90. ?widawa-Dzwonkowski z Dzwonowa h. na??cz (1)
91. ?widawa-Dzwonowski z Dzwonowa (1)
92. ?widawa-Szamotulska h. Na??cz (1)
93. ?widawa-Szamotulska z Szamotu? h. Na??cz (1)
94. ?widawa-Szamotulski z Szamotu? h. Na??cz (2)
95. ?widerska (2)
96. ?widerski (3)
97. ?winka h. w?asnego (4)
98. ?winka z Char?upi Wielkiej h. W?asnego (1)
99. ?ychli?ska (2)
100. ?ychli?ski (6)
101. ?ychli?ski vel Kopanicki (1)
102. ?YCHOWSKA (1)
103. ?ywica (5)
104. ?ywica ?ywiczy?ski (1)
105. ?ywiczy?ska (1)
106. ?ywiczy?ski (2)
107. ?ywiec (1)Quick Links

Contact Us

Webmaster Message