banner

Free Genealogy

since 1995

Histories


Tree:  

Results 1 to 25 of 25     » See Gallery

   

 #   Thumb   Description   Info   Linked to 
1
Dzieje i koleje losu rodziny Nizgorskich
Dzieje i koleje losu rodziny Nizgorskich
 
2
Evergreen Cemetery, Salem, NY
Evergreen Cemetery, Salem, NY
 
3
Geneza i znaczenie nazwiska Nizgorskich
Geneza i znaczenie nazwiska Nizgorskich
 
4
Główne linie podziału fonetycznego badanych dialektów Białostocczyzny
Główne linie podziału fonetycznego badanych dialektów Białostocczyzny
 
5
Historia i koleje losu rodziny Nizgorskich
Historia i koleje losu rodziny Nizgorskich
Historia rodziny Nizgorskich, spisana dzięki relacjom rodzinnym. Badania nad historią rodziny Nizgorskich już wkrótce doczeka się szerszej aktualizacji.
Owner of original: Radek Nizgorski
 
6
Horvath_csalad.doc
Horvath_csalad.doc
 
7
How to kill the pawn
How to kill the pawn
I never had ambitions to be someone special, to stand out from others, or to be on the spotlight. Whatever I did, I tried to do the best I could without doing too much publicity around myself. This applied equally to my opposition activity and in the ranks of NSZZ “Solidarność”.
Owner of original: Marek Konka
 
8
Jak zabić pionka
Jak zabić pionka
Nigdy nie miałem ambicji bycia kimś, wyróżniać się pośród innych, czy też bycia na świeczniku. Cokolwiek robiłem, starałem się robić najlepiej jak potrafiłem, nie robiąc zbytniej reklamy wokół własnej
osoby. Dotyczyło to w równym stopniu mojej działalności opozycyjnej
oraz w szeregach NSZZ "Solidarność".
Owner of original: Marek Konka
 
9
Katyń. Księga cmentarna polskiego cmentarza wojennego
Katyń. Księga cmentarna polskiego cmentarza wojennego
Owner of original: IPN
 
10
Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP
Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP
 
11
Księga Cmentarna Charków
Księga Cmentarna Charków
Owner of original: IPN
 
12
Lista dzieci deportowanych do ZSRR
Lista dzieci deportowanych do ZSRR
Lista dzieci deportowanych do ZSRR - Syberia, Kazachstan, które opuściły Rosję z Armią gen. Andersa.
 
13
Marcin Kalinowski herbu Kalinowa
Marcin Kalinowski herbu Kalinowa
Owner of original: A. Z. Rola-Stężycki
 
14
MIEDNOJE. Księga cmentarna polskiego cmentarza wojennego
MIEDNOJE. Księga cmentarna polskiego cmentarza wojennego
Tom I
Owner of original: IPN
 
15
MIEDNOJE. Księga cmentarna polskiego cmentarza wojennego
MIEDNOJE. Księga cmentarna polskiego cmentarza wojennego
Tom II
Owner of original: IPN
 
16
PálócziHorváthIstván.doc
PálócziHorváthIstván.doc
 
17
Polska szlachta
Polska szlachta
Zygmunt Gloger o szlachcie Podlasia. Fragmenty ze wstępu do "Herbarza" Kapicy Milewskiego
 
18
Polski Cmentarz wojenny w Kijowie - Bykowni
Polski Cmentarz wojenny w Kijowie - Bykowni
Owner of original: IPN
 
19
Skąd Twój Ród
Skąd Twój Ród
 
20
Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983)
Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983)
Owner of original: GP
 
21
Stanisław Stadnicki herbu Szreniawa
Stanisław Stadnicki herbu Szreniawa
Owner of original: A. Z. Rola-Stężycki
 
22
Stężyccy herbu Rola
Stężyccy herbu Rola
Zygmunt Stężycki
 
23
Ważyńscy herbu Abdank
Ważyńscy herbu Abdank
 
24
Zamojscy
Zamojscy
Owner of original: A. Z. Rola-Stężycki
 
25
Zwrot  180 stopni
Zwrot 180 stopni
Owner of original: Bolko Skowron
 Quick Links

Contact Us

Webmaster Message