banner

Polish Genealogy

since 1995

Historia Polski


Tree:  

Results 1 to 53 of 53     » See Gallery

   

 #   Thumb   Description   Linked to 
1
001 - Mieszko I
001 - Mieszko I
 
2
002 - Bolesesław Chrobry
002 - Bolesesław Chrobry
 
3
003 - Mieszko II
003 - Mieszko II
 
4
004 - Kazimierz Odnowiciel
004 - Kazimierz Odnowiciel
 
5
005 - Bolesław Śmiały
005 - Bolesław Śmiały
 
6
006 - Władysław Herman
006 - Władysław Herman
 
7
007 - Bolesław Krzywousty
007 - Bolesław Krzywousty
 
8
008 - Władysław Wygnaniec
008 - Władysław Wygnaniec
 
9
009 - Leszek Biały
009 - Leszek Biały
 
10
010 - Władysław Laskonogi
010 - Władysław Laskonogi
 
11
011 - Mieszko Plątonogi
011 - Mieszko Plątonogi
 
12
020 - Henryk Brodaty
020 - Henryk Brodaty
 
13
021 - Jadwiga Śląska
021 - Jadwiga Śląska
 
14
022 - Henryk Pobożny
022 - Henryk Pobożny
 
15
023 - Konrad Mazowiecki
023 - Konrad Mazowiecki
 
16
024 Bolesław Rogatka
024 Bolesław Rogatka
 
17
025 - Bolesław Wstydliwy
025 - Bolesław Wstydliwy
 
18
026 - Leszek Czarny
026 - Leszek Czarny
 
19
027 - Henryk IV Probus (Prawy)
027 - Henryk IV Probus (Prawy)
 
20
1943 VOLHYNIAN MASSACRES
1943 VOLHYNIAN MASSACRES
 
21
Budowa państwa polskiego
Budowa państwa polskiego
 
22
Budowa wewnętrzna Polski Piastowskiej
Budowa wewnętrzna Polski Piastowskiej
 
23
Cmentarz wojenny Newark-upon-Trent
Cmentarz wojenny Newark-upon-Trent
 
24
Czasy reakcji po powstaniu styczniowym
Czasy reakcji po powstaniu styczniowym
 
25
Czasy saskie w Polsce
Czasy saskie w Polsce
 
26
Gen. Wł. Anders i Monte Cassino...
Gen. Wł. Anders i Monte Cassino...
 
27
Geneza Powstania Warszawskiego
Geneza Powstania Warszawskiego
 
28
Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1386-1444)
Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1386-1444)
 
29
Królestwo Kongresowe i powstanie listopadowe
Królestwo Kongresowe i powstanie listopadowe
 
30
Narodziny wojny. Czy Beck miał rację? Cz.1
Narodziny wojny. Czy Beck miał rację? Cz.1
 
31
Narodziny wojny. Pakt Beck-Chamberlain. cz.2
Narodziny wojny. Pakt Beck-Chamberlain. cz.2
 
32
Od rokoszu zebrzydowskiego do wojen kozackich
Od rokoszu zebrzydowskiego do wojen kozackich
 
33
Okres równowagi europejskiej (1871-1914)
Okres równowagi europejskiej (1871-1914)
 
34
Osłabienie władzy monarszej w Polsce (1587-1607)
Osłabienie władzy monarszej w Polsce (1587-1607)
 
35
Panowanie Jana Kazimierza
Panowanie Jana Kazimierza
 
36
Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
 
37
Panowanie Zygmunta Starego (1506-1548)
Panowanie Zygmunta Starego (1506-1548)
 
38
Podziały i zjednoczenie państwa polskiego
Podziały i zjednoczenie państwa polskiego
 
39
Polska od Sejmu Wielkiego do trzeciego rozbioru
Polska od Sejmu Wielkiego do trzeciego rozbioru
 
40
Polska pogańska i słowiańska
Polska pogańska i słowiańska
 
41
Polska w dobie wielkiej emigracji
Polska w dobie wielkiej emigracji
 
42
Polska w latach ruchu niepodległościowego 1904-1918
Polska w latach ruchu niepodległościowego 1904-1918
 
43
Polska w okresie wojen tureckich
Polska w okresie wojen tureckich
 
44
Polska za pierwszych królów elekcyjnych
Polska za pierwszych królów elekcyjnych
 
45
Polskie dzieci ewakuowane w 1942 roku do Afryki Południowej
Polskie dzieci ewakuowane w 1942 roku do Afryki Południowej
 
46
Powstanie styczniowe
Powstanie styczniowe
 
47
Powstanie Warszawskie – KONSEKWENCJE I OCENY
Powstanie Warszawskie – KONSEKWENCJE I OCENY
 
48
Prusy i Austrja na ziemiach polskich przed 1846 r.
Prusy i Austrja na ziemiach polskich przed 1846 r.
 
49
Utwierdzenie państwa polskiego
Utwierdzenie państwa polskiego
 
50
Wyprawa wileńska w kwietniu 1919
Wyprawa wileńska w kwietniu 1919
 
51
Zachwianie równowagi stanów w Polsce (1445-1506)
Zachwianie równowagi stanów w Polsce (1445-1506)
 
52
Ziemie litewsko–ruskie pod zaborem rosyjskim
Ziemie litewsko–ruskie pod zaborem rosyjskim
 
53
Zygmunt August i rozkwit reformacji w Polsce (1548-1572)
Zygmunt August i rozkwit reformacji w Polsce (1548-1572)
 Quick Links

Contact Us

Genealogy project support