banner

Polish Genealogy

since 1995

Historia Polski


Tree:  

Results 1 to 60 of 60     » See Gallery

   

 #   Thumb   Description   Linked to 
1
001 - Mieszko I
001 - Mieszko I
 
2
002 - Bolesesław Chrobry
002 - Bolesesław Chrobry
 
3
003 - Mieszko II
003 - Mieszko II
 
4
004 - Kazimierz Odnowiciel
004 - Kazimierz Odnowiciel
 
5
005 - Bolesław Śmiały
005 - Bolesław Śmiały
 
6
006 - Władysław Herman
006 - Władysław Herman
 
7
007 - Bolesław Krzywousty
007 - Bolesław Krzywousty
 
8
008 - Władysław Wygnaniec
008 - Władysław Wygnaniec
 
9
009 - Leszek Biały
009 - Leszek Biały
 
10
010 - Władysław Laskonogi
010 - Władysław Laskonogi
 
11
011 - Mieszko Plątonogi
011 - Mieszko Plątonogi
 
12
020 - Henryk Brodaty
020 - Henryk Brodaty
 
13
021 - Jadwiga Śląska
021 - Jadwiga Śląska
 
14
022 - Henryk Pobożny
022 - Henryk Pobożny
 
15
023 - Konrad Mazowiecki
023 - Konrad Mazowiecki
 
16
031 - Historia Piastów. Władysław Łokietek
031 - Historia Piastów. Władysław Łokietek
 
17
032 - Historia Piastów. Kazimierz Wielki
032 - Historia Piastów. Kazimierz Wielki
 
18
18 - Podziały i zjednoczenie państwa polskiego
18 - Podziały i zjednoczenie państwa polskiego
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
19
21 - Utwierdzenie państwa polskiego
21 - Utwierdzenie państwa polskiego
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
20
24 - Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1386-1444)
24 - Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1386-1444)
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
21
27 - Zachwianie równowagi stanów w Polsce (1445-1506)
27 - Zachwianie równowagi stanów w Polsce (1445-1506)
 
22
34 - Osłabienie władzy monarszej w Polsce (1587-1607)
34 - Osłabienie władzy monarszej w Polsce (1587-1607)
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
23
36 - Od rokoszu zebrzydowskiego do wojen kozackich
36 - Od rokoszu zebrzydowskiego do wojen kozackich
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
24
40 - Polska w okresie wojen tureckich
40 - Polska w okresie wojen tureckich
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
25
42 - Czasy saskie w Polsce
42 - Czasy saskie w Polsce
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
26
43 - Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
43 - Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
27
49 - Prusy i Austrja na ziemiach polskich przed 1846 r.
49 - Prusy i Austrja na ziemiach polskich przed 1846 r.
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
28
51 - Polska w dobie wielkiej emigracji
51 - Polska w dobie wielkiej emigracji
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
29
52 - Ziemie litewsko–ruskie pod zaborem rosyjskim
52 - Ziemie litewsko–ruskie pod zaborem rosyjskim
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
30
54 - Powstanie styczniowe
54 - Powstanie styczniowe
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
31
54a - Czasy reakcji po powstaniu styczniowym
54a - Czasy reakcji po powstaniu styczniowym
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
32
55 - Okres równowagi europejskiej (1871-1914)
55 - Okres równowagi europejskiej (1871-1914)
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
33
58 - Polska w latach ruchu niepodległościowego 1904-1918
58 - Polska w latach ruchu niepodległościowego 1904-1918
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
34
Bitwa pod Batohem
Bitwa pod Batohem
 
35
Die Kämpfende Republik
Die Kämpfende Republik
 
36
Dymitriady
Dymitriady
 
37
Gen. Wł. Anders i Monte Cassino...
Gen. Wł. Anders i Monte Cassino...
 
38
Geneza Powstania Warszawskiego
Geneza Powstania Warszawskiego
 
39
Jan III Sobieski Listy do królowej Marysieńki
Jan III Sobieski Listy do królowej Marysieńki
 
40
La Polonia in lotta 1939–1945
La Polonia in lotta 1939–1945
 
41
La République de Pologne en lutte 1939–1945
La République de Pologne en lutte 1939–1945
 
42
Operacja zaczepna Wojska Polskiego na Ukrainie
Operacja zaczepna Wojska Polskiego na Ukrainie
 
43
Pochód Tuchaczewskiego
Pochód Tuchaczewskiego
 
44
Powstanie Warszawskie – KONSEKWENCJE I OCENY
Powstanie Warszawskie – KONSEKWENCJE I OCENY
 
45
Przewodnik po historii Polski
Przewodnik po historii Polski
 
46
Social Engineering
Social Engineering
 
47
Testament of Fighting Poland The Final Message of the Polish Underground State
Testament of Fighting Poland The Final Message of the Polish Underground State
 
48
The Fighting Republic of Poland
The Fighting Republic of Poland
 
49
THE SOLDIERS FIELD
THE SOLDIERS FIELD
Łączka
 
50
Walcząca Rzeczpospolita 1939-1945
Walcząca Rzeczpospolita 1939-1945
 
51
WIRE BOUND STATE
WIRE BOUND STATE
 
52
Wizerunki książąt i królów polskich
Wizerunki książąt i królów polskich
Józef Ignacy Kraszewski
 
53
Zagon na Korosteń – październik 1920
Zagon na Korosteń – październik 1920
 
54
Zamość–Komarów 1920
Zamość–Komarów 1920
 
55
Zbrodnia Wołyńska
Zbrodnia Wołyńska
 
56
Znaki Pamięci, TRADYCJA RYNGRAFU W POLSKIEJ HISTORII
Znaki Pamięci, TRADYCJA RYNGRAFU W POLSKIEJ HISTORII
 
57
Łączka, groby bohaterów
Łączka, groby bohaterów
 
58
Борющаяся Речь Посполитая 1939–1945
Борющаяся Речь Посполитая 1939–1945
 
59
ЗАВЕЩАНИЕ СРАЖАЮЩЕЙСЯ ПОЛЬШИ Последнее послание Польского подпольного
государства
ЗАВЕЩАНИЕ СРАЖАЮЩЕЙСЯ ПОЛЬШИ Последнее послание Польского подпольного государства
 
60
Польська Республіка в боротьбі 1939 - 1945
Польська Республіка в боротьбі 1939 - 1945
 Quick Links

Contact Us

Webmaster Message