banner

Free Genealogy

since 1995

Historia Polski


Tree:  

Results 1 to 50 of 68     » See Gallery

    1 2 Next»

 #   Thumb   Description   Info   Linked to 
1
001 - Mieszko I
001 - Mieszko I
Owner of original: Roman Grzybowski
 
2
002 - Bolesław Chrobry
002 - Bolesław Chrobry
Owner of original: Roman Grzybowski
 
3
003 - Mieszko II
003 - Mieszko II
Owner of original: Roman Grzybowski
 
4
004 - Kazimierz Odnowiciel
004 - Kazimierz Odnowiciel
Owner of original: Roman Grzybowski
 
5
005 - Bolesław Śmiały
005 - Bolesław Śmiały
Owner of original: Roman Grzybowski
 
6
006 - Władysław Herman
006 - Władysław Herman
Owner of original: Roman Grzybowski
 
7
007 - Bolesław Krzywousty
007 - Bolesław Krzywousty
Owner of original: Roman Grzybowski
 
8
008 - Władysław Wygnaniec
008 - Władysław Wygnaniec
Owner of original: Roman Grzybowski
 
9
009 - Leszek Biały
009 - Leszek Biały
Owner of original: Roman Grzybowski
 
10
009 Skąd nasz ród
009 Skąd nasz ród
Owner of original: Roman Grzybowski
 
11
010 - Władysław Laskonogi
010 - Władysław Laskonogi
Owner of original: Roman Grzybowski
 
12
010 Początki państwa polskiego w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka
010 Początki państwa polskiego w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka
Owner of original: Roman Grzybowski
 
13
011 - Mieszko Plątonogi
011 - Mieszko Plątonogi
Owner of original: Roman Grzybowski
 
14
020 - Henryk Brodaty
020 - Henryk Brodaty
Owner of original: Roman Grzybowski
 
15
021 - Jadwiga Śląska
021 - Jadwiga Śląska
Owner of original: Roman Grzybowski
 
16
022 - Henryk Pobożny
022 - Henryk Pobożny
Owner of original: Roman Grzybowski
 
17
023 - Konrad Mazowiecki
023 - Konrad Mazowiecki
Owner of original: Roman Grzybowski
 
18
025 Bolesław Wstydliwy
025 Bolesław Wstydliwy
Owner of original: Roman Gzybowski
 
19
026 Leszek Czarny
026 Leszek Czarny
Owner of original: Genealogia Polska
 
20
027 Henryk IV Prawy (Probus)
027 Henryk IV Prawy (Probus)
Owner of original: Roman Grzybowski
 
21
030 Przemysł II
030 Przemysł II
Owner of original: Roman Grzybowski
 
22
031 - Historia Piastów. Władysław Łokietek
031 - Historia Piastów. Władysław Łokietek
 
23
032 - Historia Piastów. Kazimierz Wielki
032 - Historia Piastów. Kazimierz Wielki
 
24
033 Ludwik Andegaweński
033 Ludwik Andegaweński
Owner of original: Roman Grzybowski
 
25
034 Jadwiga Andegaweńska
034 Jadwiga Andegaweńska
Owner of original: Roman Grzybowski
 
26
18 - Podziały i zjednoczenie państwa polskiego
18 - Podziały i zjednoczenie państwa polskiego
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
Owner of original: Genealogia Polska
 
27
21 - Utwierdzenie państwa polskiego
21 - Utwierdzenie państwa polskiego
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
Owner of original: Genealogia Polska
 
28
24 - Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1386-1444)
24 - Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1386-1444)
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
29
27 - Zachwianie równowagi stanów w Polsce (1445-1506)
27 - Zachwianie równowagi stanów w Polsce (1445-1506)
 
30
34 - Osłabienie władzy monarszej w Polsce (1587-1607)
34 - Osłabienie władzy monarszej w Polsce (1587-1607)
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
31
36 - Od rokoszu zebrzydowskiego do wojen kozackich
36 - Od rokoszu zebrzydowskiego do wojen kozackich
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
32
40 - Polska w okresie wojen tureckich
40 - Polska w okresie wojen tureckich
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
33
42 - Czasy saskie w Polsce
42 - Czasy saskie w Polsce
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
34
43 - Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
43 - Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
35
49 - Prusy i Austrja na ziemiach polskich przed 1846 r.
49 - Prusy i Austrja na ziemiach polskich przed 1846 r.
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
36
51 - Polska w dobie wielkiej emigracji
51 - Polska w dobie wielkiej emigracji
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
37
52 - Ziemie litewsko–ruskie pod zaborem rosyjskim
52 - Ziemie litewsko–ruskie pod zaborem rosyjskim
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
38
54 - Powstanie styczniowe
54 - Powstanie styczniowe
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
39
54a - Czasy reakcji po powstaniu styczniowym
54a - Czasy reakcji po powstaniu styczniowym
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
40
55 - Okres równowagi europejskiej (1871-1914)
55 - Okres równowagi europejskiej (1871-1914)
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
41
58 - Polska w latach ruchu niepodległościowego 1904-1918
58 - Polska w latach ruchu niepodległościowego 1904-1918
Teksty źródłowe do nauki historji w szkole średniej
 
42
Bitwa pod Batohem
Bitwa pod Batohem
Owner of original: A. Z. Rola-Stężycki
 
43
Die Kämpfende Republik
Die Kämpfende Republik
Owner of original: IPN
 
44
Dymitriady
Dymitriady
Owner of original: A. Z. Rola-Stężycki
 
45
Gen. Wł. Anders i Monte Cassino...
Gen. Wł. Anders i Monte Cassino...
Owner of original: Jacek Matysiak
 
46
Geneza Powstania Warszawskiego
Geneza Powstania Warszawskiego
Owner of original: Jacek Matysiak
 
47
Jan III Sobieski Listy do królowej Marysieńki
Jan III Sobieski Listy do królowej Marysieńki
 
48
La Polonia in lotta 1939–1945
La Polonia in lotta 1939–1945
Owner of original: IPN
 
49
La République de Pologne en lutte 1939–1945
La République de Pologne en lutte 1939–1945
 
50
Operacja zaczepna Wojska Polskiego na Ukrainie
Operacja zaczepna Wojska Polskiego na Ukrainie
Owner of original: IPN
 

    1 2 Next»Quick Links

Contact Us

Webmaster Message